Mobile banner Raport People at Work 2023

Raport People at Work 2023: A Global Workforce View

Poznaj dane, aby lepiej rozumieć, motywować i zatrzymywać pracowników

Czego oczekują pracownicy i jak możesz im to zapewnić?

Na podstawie jednego z największych na świecie badań, przeprowadzonego od 28 października do 18 listopada 2022 roku, ADP Research Institute® przedstawia niezbędne informacje nt. nastrojów, aspiracji, pragnień i potrzeb 32 612 pracowników w 17 krajach, w tym 8 613 zatrudnionych wyłącznie w oparciu o umowy krótkoterminowe.

Jak możesz skorzystać z tego badania:

  • Dowiedz się, co naprawdę myślą Twoi pracownicy.
  • Dostosuj swoje podejście do rekrutacji, nagradzania i zatrzymania pracowników.
  • Zastosuj wnioski w celu przeprowadzenia transformacji biznesowej.

Co pracownicy chcą Ci powiedzieć:


ICN Zadowolenie z pracy

Zadowolenie z pracy

Podczas gdy 87% badanych myśli pozytywnie o przyszłości, 62% pracowników uważa, że żaden sektor nie uniknie skutków obecnej niepewności gospodarczej, a niemal czterech na dziesięciu (37%) czuje się zagrożonych utratą pracy.

ICN Płaca i świadczenia

Płaca i świadczenia

61% badanych twierdzi, że wynagrodzenie jest kluczowym czynnikiem w pracy, a 62% oczekuje od obecnego pracodawcy podwyżki płacy w następnym roku. Mimo to 43% pracowników przyznaje, że otrzymuje czasami, często lub zawsze zbyt niskie wynagrodzenie.

ICN Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne

Prawie połowa badanych (47%) twierdzi, że ich praca cierpi z powodu złego stanu ich zdrowia psychicznego, a 65% utrzymuje, że stres ma negatywny wpływ na ich wydajność. Pracodawcy reagują, wdrażając konkretne inicjatywy dotyczące zdrowia psychicznego.

ICN Elastyczność

Elastyczność

Prawie połowa pracowników (48%) twierdzi, że mogłaby przenieść się za granicę, pozostając u swojego obecnego pracodawcy. Obecnie pracownicy wyżej stawiają rozwój swojej kariery i zadowolenie z pracy niż jej elastyczny czas i lokalizację.

 

ICN World

Na świecie panuje ciągły niedobór wykwalifikowanych pracowników

Zdobądź wiedzę potrzebną do zatrzymania talentów.

Pobierz raport  
Czy reputacja europejskich pracodawców jest zagrożona?

Czy reputacja europejskich pracodawców jest zagrożona?

Europie panuje duża konkurencja na rynku pracy — zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę, jak łatwo pracownicy mogą podjąć pracę za granicą.

Nasze badanie przeprowadzone we Francji i Włoszech oraz w Niemczech, Holandii, Polsce, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii pokazuje, że pracodawcy, w przypadku niektórych kluczowych aspektów, są mniej szczodrzy lub postępowi niż w innych regionach świata.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w europejskich firmach powinny przemyśleć sposoby przyciągania najlepszych międzynarodowych talentów oraz utrzymania zadowolenia i motywacji pracowników, począwszy od podwyżek wynagrodzenia, po oczekiwane działania z zakresu różnorodności, równości i integracji.

Pobierz raport

W centrum uwagi: Europa

Utrata pozycji na rzecz globalnych konkurentów

Tegoroczne badanie wskazuje, że pomimo opinii jednej z najbardziej postępowych i sprzyjających pracownikom grup krajów rozwiniętych, Europa pozostaje w tyle za innymi krajami, jeśli chodzi o politykę tworzenia pozytywnego środowiska pracy.

Spójrzmy na bardziej szczegółowe dane:

Płaca

Podwyżki płac w Europie były niższe niż w innych regionach, osiągając średni poziom 5,4%. Ten trend prawdopodobnie się utrzyma. Co gorsza, 60% pracowników w Niemczech i Szwajcarii uważa, że są zawsze, często lub czasem zbyt nisko opłacani.


Dobrostan

Pracownicy w Europie rzadziej twierdzą, że pracodawca zapewnia im doradztwo dotyczące bezpieczeństwa finansowego, a mniej niż połowa czuje wsparcie przełożonych w kwestii zdrowia psychicznego.

Zadowolenie z pracy

Pracownicy na całym kontynencie są najmniej zadowoleni z pracy, a 38% z nich twierdzi, że nakłada się na nich większą odpowiedzialność, nie podnosząc przy tym wynagrodzenia.

Różnorodność, równość i integracja

Tylko 30% pracowników w Europie byłoby skłonnych powiedzieć: „moja firma oferuje większą równość płac kobiet i mężczyzn niż trzy lata temu”. Natomiast 30% twierdzi, że ich pracodawca nie uczestniczy w inicjatywach z zakresu różnorodności, równości i integracji.

Elastyczność

Nieco ponad połowa (52%) pracowników w Europie uważa, że może korzystać z elastycznej organizacji pracy. Niestety to równocześnie oznacza, że aż 48% nie może liczyć na lepszą równowagę między życiem osobistym a zawodowym.

Rozwój kariery

Pracownicy w Europie twierdzą, że nie są zadowoleni z przebiegu swojej kariery (32%) oraz ze szkoleń i możliwości rozwoju (30%). Osób niezadowolonych z wynagrodzenia jest niewiele więcej (prawie 39%).

 

W centrum uwagi: Polska

Solidne podstawy dla wzrostu

Dzięki świetnie prosperującym sektorom — usługowemu, przemysłowemu i rolnemu — dobrze rozwinięta mieszana gospodarka rynkowa w Polsce zapewnia bogaty pakiet usług publicznych oraz zaawansowany system opieki społecznej. Od 1989 roku jest jedną z najszybciej rozwijających się dużych gospodarek na świecie.

Chociaż 72% pracowników w Polsce wymienia wynagrodzenie jako najważniejszy aspekt swojej pracy (średnia europejska to 61%), a 63% spodziewa się podwyżki w ciągu najbliższych 12 miesięcy (jeden z najwyższych wskaźników w regionie), to liczą się dla nich nie tylko pieniądze.

Przyjrzyjmy się temu bliżej:

ICN Priorytetem elastyczność

Priorytetem elastyczność

Jeśli chodzi o elastyczne warunki pracy, w naszym badaniu polscy pracownicy wiodą prym. Około 55% z nich twierdzi, że korzysta z możliwości dzielenia czasu pracy. Taki sam odsetek uważa, że ma taką możliwość, podczas gdy 23% ma pełną swobodę wyboru miejsca, w którym pracuje.

ICN Sprzeczne komunikaty

Sprzeczne komunikaty

Chociaż poziom ogólnego optymizmu wynosi 72%, podczas gdy średnia europejska sięga niemal 87%, to około 89% pracowników w Polsce jest zadowolonych z pracy. Co więcej, 68% twierdzi, że pracodawca zapewnia im bezpieczeństwo zatrudnienia — to drugi najwyższy wskaźnik po Holandii.

ICN Dobry stan zdrowia psychicznego

Dobry stan zdrowia psychicznego

Zaledwie 31% pracowników w Polsce uważa, że pracują gorzej z powodu swojej słabej kondycji psychicznej. Ponadto 42% badanych twierdzi, że stres nie wpływa negatywnie na ich pracę. Wyższy wskaźnik odnotowuje jedynie Holandia. Z drugiej strony 31% badanych jest zdania, że ich pracodawca nie podejmuje żadnych inicjatyw poprawiających stan zdrowia psychicznego.

Utrata pozycji w dziedzinie różnorodności, równości i integracji

Pracownicy w Polsce, podobnie jak ich koledzy we Włoszech i Niemczech, zostają w tyle, jeśli chodzi o różnorodność i integrację. Tylko trzech na dziesięciu twierdzi, że ich pracodawca odnotował poprawę w tym zakresie w ciągu ostatnich trzech lat. Dwóch na pięciu (40%) pracowników w Polsce uważa, że ich firma nie uczestniczy w inicjatywach z dziedziny różnorodności, równości i integracji.