Ochrona prywatności w ADP

Data wejścia w życie: 8 maja 2018 r

Ostatnia aktualizacja: 1 Czerwiec 2023 r

Jako dostawca usług Zarządzania Kapitałem Ludzkim (ZKL), ADP przetwarza ogromne ilości danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe pracowników naszych Klientów w imieniu tych Klientów, a także dane naszych kontrahentów. W celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych, ADP wprowadziła Wiążące Reguły Korporacyjne (WRK) na potrzeby przetwarzania danych pracowników Klienta i danych kontrahentów. Ponadto, ADP wdrożyła WRK na potrzeby przetwarzania danych osobowych Pracowników ADP. Takie WRK są podstawą naszego Globalnego Programu Poufności. Wdrożyliśmy Global Privacy Policy mający zastosowanie do wszystkich Pracowników ADP na całym świecie, co umożliwia nam realizację zobowiązań podjętych przez nas w WRK.

Zachęcamy do zapoznania się z tą stroną internetową, aby dowiedzieć się więcej na temat Poufności w ADP, w tym zasięgnąć informacji na temat kroków, jakie podjęliśmy w celu ochrony danych osobowych na poziomie globalnym. Na niniejszej stronie znajdą Państwo nasze Oświadczenia o Ochronie Poufności, informacje na temat naszych WRK i Programu Ochrony Prywatności, a także broszury i inne materiały dotyczące ochrony poufności.

Niniejsza strona internetowa jest uzupełnieniem naszej strony Ochrona Prywatności w ADP dostępnej pod adresem www.adp.com/dataprivacy.