Oddziały ADP Polska

Podstawowe informacje na temat rozwiązań ADP można uzyskać kontaktując się z naszą recepcją pod numerem: (048) 22 557 57 00.

Siedziba główna
ADP Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 70

00-838 Warszawa
tel.: (048) 22 557 57 00
e-mail: biuro@adp.com
Centrum Operacyjne
ADP Polska Sp. z o.o.
ul. Cyniarska 6

43-300 Bielsko-Biała