People at Work 2022: A Global Workforce View

Omówienie głównych wniosków, które pozwolą utrzymać konkurencyjność oraz skutecznie motywować pracowników

Czego oczekują pracownicy i co może dla nich zrobić firma?

ADP Research Institute® przeprowadził ankietę online wśród 32 924 pracowników w 17 krajach na całym świecie w okresie od 1 do 24 listopada 2021 roku, kiedy przedsiębiorcy zaczynali powoli regenerować się po pandemii Covid-19. Wśród respondentów było ponad 8685 osób, które pracowały wyłącznie w sektorze tzw. pracy na żądanie („gig economy”).

Badanie miało dwa cele: zbadanie aktualnych nastrojów pracowniczych oraz wskazanie firmom kierunków rozwoju jako bardziej perspektywicznego, konkurencyjnego, a co za tym idzie, odpornego na negatywne czynniki zewnętrzne pracodawcy.

Uzyskane wyniki można podzielić na następujące kategorie:

ICN Job satisfaction

Zadowolenie z pracy

9 na 10 osób (90%) jest zadowolonych z aktualnej pracy, przy czym 41% respondentów jest tylko „w miarę zadowolonych”. Skala optymizmu związanego z pracą jest wysoka – deklaruje go 88% ankietowanych, choć jest to odsetek niższy niż przed pandemią.

Wynagrodzenie i benefity

Wynagrodzenie jest najważniejszym czynnikiem, a 65% osób chciałoby pracować więcej, żeby więcej zarabiać. Jednocześnie bezpłatne nadgodziny, jakie pracownicy wykonują każdego tygodnia, dają łącznie więcej niż równowartość całego dnia roboczego (8,5 godziny).

ICN Mental health

Zdrowie psychiczne

Stres związany z pracą sięga krytycznego poziomu – 67% respondentów przyznaje, że odczuwa go co najmniej raz w tygodniu, co stanowi wzrost w porównaniu z okresem przed pandemią (62%). Ponadto 1 na 7 osób (15%) stresuje się codziennie, a 53% uważa, że cierpi przez to ich wydajność.

ICN Work is evolving

Ewoluujące pojęcie pracy

Ogólne samopoczucie i życie prywatne mają coraz większe znaczenie – w związku z tym nasila się dążenie do lepszych warunków pracy, większej elastyczności, możliwości pracy zdalnej i bardziej sprawiedliwej kultury pracy.

Pobierz raport

Co powinni robić pracodawcy, by odnaleźć się w tym nowym otoczeniu

Wyniki ankiety pokazały, że w pracy nie chodzi już wyłącznie o wynagrodzenie i inne świadczenia finansowe i dodatki. Aby budować wśród pracowników poczucie zadowolenia z pracy i stabilności, firmy muszą uwzględnić następujące aspekty:

  • Wynagrodzenie i możliwość awansu
  • Równowaga między życiem osobistym i zawodowym
  • Ogólne samopoczucie i rodzina
  • Wartości, jakimi kieruje się firma

Do zyskania (lub stracenia) jest obecnie więcej niż kiedykolwiek wcześniej: ostatnie dwa lata sprawiły, że pracownicy zmienili priorytety, jeśli chodzi o to, jak i gdzie chcą wykonywać pracę. Pracownicy są skłonni odejść od pracodawcy, jeśli ten nie spełnia ich oczekiwań w zakresie szeregu kwestii, takich jak możliwość elastycznych godzin pracy czy realizacja polityki dotyczącej różnorodności, równości i integracji. Badanie pokazało, że dwie trzecie pracowników (64%) rozważyłoby znalezienie nowej pracy, gdyby kazano im wrócić do biura w pełnym wymiarze godzin.

Co mogą zrobić pracodawcy

Pracodawcy powinni:

  • zadawać właściwe pytania, by lepiej zrozumieć pracowników;
  • zdać sobie sprawę, że zmieniło się ogólne nastawienie do pracy;
  • odpowiednio dostosować swoje podejście.

Pracodawcy mogą stanąć przed koniecznością podjęcia odważnych decyzji i zmiany założeń, przy czym wiele firm w ciągu ostatnich dwóch lat nabrało już w tym zakresie doświadczenia.

Pobierz raport

Zmiana podejścia do pracy

W ciągu ostatnich dwóch lat trudno było mówić o stałości zatrudnienia, gdyż wielu pracowników straciło pracę lub zostało wysłanych na przymusowy urlop. W związku z tym kwestia gwarancji zatrudnienia zyskała w oczach pracownika na znaczeniu. Coraz wyraźniej widać, że pracownicy oczekują dodatkowych deklaracji ze strony swoich pracodawców, np. chcą mieć pewność, że pracują dla firmy, której wartości są zgodne z ich wartościami, a kultura pracy to odzwierciedla. Pojęcie gwarancji stałego zatrudnienia obejmuje teraz cały wachlarz coraz bardziej zróżnicowanych świadczeń, jakie pracodawca oferuje (albo nie) pracownikowi na szczeblu indywidualnym i firmowym. Niesie to za sobą poważne skutki dla procesu rekrutacji i utrzymania pracowników, szczególnie gdy pracodawca stara się pozyskać osoby pracujące w trybie zdalnym, a fizycznie zlokalizowane na bardziej odległych obszarach geograficznych.

Spójrzmy na bardziej szczegółowe dane:

Pogarszająca się stałość zatrudnienia

Ponad połowa pracowników (54%) twierdzi, że gwarancja zatrudnienia jest ważna, jednak tylko jedna czwarta respondentów (25%) uważa, że ich praca lub sektor ją oferuje. Jest to mniejszy odsetek niż w 2021 roku (36%).

Zmiana ścieżki kariery

Przeważająca większość pracowników (71%) deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy brała pod uwagę całkowite przebranżowienie się. Jednocześnie 23% aktywnie poszukuje nowej pracy.

Ewoluujące pojęcie pracy

21% osób rozważa samozatrudnienie, 20% wyraziło chęć wzięcia tymczasowej przerwy, a 19% chciałoby pracować na część etatu. Natomiast 52% respondentów bierze pod uwagę zmianę miejsca zamieszkania w granicach swojego kraju.

Bardziej całościowe postrzeganie pracy

Około jedna trzecia pracowników twierdzi, że ważne są dla nich elastyczne godziny pracy, a także czerpanie przyjemności z pracy (odpowiednio 33% i 32%). Dla niemal jednej czwartej (23%) możliwość awansowania jest priorytetem.

Równowaga między życiem osobistym i zawodowym

Dwie trzecie ankietowanych (65%) chciałoby więcej pracować, by więcej zarabiać. 7 na 10 osób (71%) chce, by ich godziny pracy były bardziej elastyczne, np. mieć 4-dniowy tydzień pracy, a około połowa respondentów (52%) zgodziłaby się na niższą pensję w zamian za gwarancję elastyczności.

Polityka różnorodności, równości i integracji

Polityka w zakresie różnorodności, równości i integracji okazuje się być aktualnie decydującą kwestią. Niemal 6 na 10 pracowników (59%) uważa, że ich pracodawca posiada politykę przeciwdziałania luce płacowej ze względu na płeć, a 57% twierdzi, że w ich firmie obowiązuje polityka różnorodności i integracji.

Pracodawcy muszą słuchać tych głosów, w przeciwnym razie czeka ich odpływ utalentowanych pracowników

Około jedna trzecia pracodawców (32%) twierdzi, że polityka w zakresie różnorodności, równości i integracji jest ważna, jednak jej nie posiada, natomiast 34% nawet o niej nie wspomina. Zawężając pulę osób, wśród których szukają kandydatów, pracodawcy ryzykują utratę konkurencyjności.

Brak właściwej polityki może sprawić, że firma nie będzie w stanie utrzymać wykwalifikowanych kobiet lub pracowników o różnym pochodzeniu etnicznym czy społecznym. To może mieć natomiast negatywny wpływ na postrzeganie firmy, jej marki i wartości przez pracowników, kandydatów i innych interesariuszy, takich jak klienci czy udziałowcy.

Potwierdzają to zebrane dane:

  • Około trzech czwartych pracowników (76%) rozważyłoby zmianę pracy, gdyby okazało się, że w ich firmie istnieje różnica płacowa związana z płcią albo brakuje polityki różnorodności, równości i integracji (76%).
  • Wśród tych osób to kobiety częściej niż mężczyźni mają bardziej zdecydowane podejście do tych kwestii, a zwłaszcza młodsi pracownicy mają wyrobione zdanie na ten temat.
Spotlight

W centrum uwagi: Europa

Pay and benefits:

Wynagrodzenie i benefity

24% pracowników w Niemczech systematycznie otrzymuje niesłusznie zaniżone wynagrodzenie.

W Szwajcarii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii odsetek ten wynosi 21%.

Ponadto 19% pracowników w Wielkiej Brytanii i we Włoszech twierdzi, że ich pracodawcy często spóźniają się z zapłatą.

Pobierz raport

Workers choosing different priorities

Nowe priorytety wśród pracowników

Badanie pokazuje, że obecnie pracownicy znacznie głębiej zastanawiają się nad tym, czego chcą od pracy i życia w ogóle. Ich priorytetem może być wyższa płaca, większa elastyczność, lepsze wsparcie, nowe wyzwania, otrzymywanie wyrazów uznania dla ich osiągnięć, większe możliwości awansowania czy bardziej tolerancyjna i sprawiedliwa kultura. Pracodawcy muszą na to zwracać uwagę. Zespoły HR odgrywają kluczową rolę mediatora pomiędzy tymi dwiema stronami, pomagając pracodawcom dopasować się do potrzeb i aspiracji pracowników, by zwiększyć ich motywację w tym szczególnym okresie radykalnych zmian i dużej niepewności. Nie jest to łatwe zadanie, lecz pracodawcy, którzy wykonają je z powodzeniem, mogą liczyć na bardziej zaangażowanych i produktywnych pracowników, którzy zostaną u nich na dłużej.

Wykorzystaj nasze badanie jako narzędzie w dążeniu do transformacji biznesowej.

Pobierz raport 

Pracownicy pragną zmian. Co trzeba wiedzieć?

Czego pracownicy oczekują dziś od pracodawców?

Czego pracownicy oczekują dziś od pracodawców?

Dlaczego tak wielu pracowników próbuje zmienić miejsce pracy lub branżę? Co trzeba wiedzieć?

Czego naprawdę oczekują pracownicy od elastycznej organizacji pracy?

Czego naprawdę oczekują pracownicy od elastycznej organizacji pracy?

Jak ważna jest dla pracowników elastyczna i zdalna praca? Można się zdziwić.

Oprócz pieniędzy, czego pracownicy oczekują od pracy?

Oprócz pieniędzy, czego pracownicy oczekują od pracy?

Oczywiście wynagrodzenie jest ważne, ale to nie wszystko. Co jeszcze ma znaczenie? I co powinien zrobić dział HR?

W jaki sposób stres wpływa na produktywność pracowników?

W jaki sposób stres wpływa na produktywność pracowników?

Jak bardzo zestresowani są pracownicy? Jakie są przyczyny i skutki słabej kondycji psychicznej? Warto dowiedzieć się więcej o tym rosnącym problemie.

Pobierz raport