9 marca 2022

Choć po wybuchu pandemii COVID-19 większość firm przeszła na przynajmniej częściową pracę zdalną, kwestia ta nadal nie została prawnie uregulowana. Eksperci ADP Polska tłumaczą, jakie wyzwania stoją przed pracodawcami w 2022 roku.

Następstwa pandemii COVID-19 dotknęły nie tylko przedsiębiorców, ale również ich pracowników. Jednym z najbardziej odczuwalnych problemów na rynku pracy w 2021 roku był brak regulacji prawnych dot. poszczególnych kwestii związanych z wykonywaniem pracy w trybie hybrydowym lub zdalnym. Jak wynika z raportu „People at Work 2021: A Global Workforce View” firmy ADP, światowego lidera usług kadrowo-płacowych, w trakcie pandemii blisko 4 na 10 pracujących rodziców zostało zmuszonych do kompromisu między rodziną a pracą. Pomocą w uregulowaniu tej kwestii może okazać się dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dot. work-life balance, która ma zostać wdrożona w tym roku.

Zgodnie z Dyrektywą, pracownicy lub opiekunowie posiadający dzieci do co najmniej ósmego roku życia będą mieli prawo wnioskować o elastyczną organizację pracy w celu sprawowania nad nimi opieki – mówi Tomasz Czerkies, radca prawny w ADP Polska – Taka organizacja pracy obejmuje nie tylko wykorzystanie pracy zdalnej, elastycznego rozłożenia czasu pracy, ale również jego zmniejszenie – dodaje ekspert.

Pandemia regulacji

Analizy przeprowadzone w ubiegłym roku przez ADP wskazują, że pandemia COVID-19 doprowadziła do czterokrotnego wzrostu liczby nowych przepisów w obszarze prawa pracy. Polscy legislatorzy wciąż pracują jednak nad zmianami w Kodeksie pracy, które miałyby objąć m.in. ochronę sygnalistów, badanie trzeźwości u pracowników czy – w końcu – uregulowanie prawne kwestii pracy zdalnej. Według założeń nowelizacji, regulacja ostatniej z wymienionych kwestii, ma zostać przeprowadzona w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub wyznaczonymi przedstawicielami pracowników.

Prace nad zmianami w Kodeksie Pracy trwają od początku pandemii i w momencie wejścia w życie będą stanowić duże wyzwanie dla pracodawców. W mojej ocenie jednak należy uregulować jedynie niezbędne minimum, zaś całą pozostałą sferę pozostawić do uzgodnień pomiędzy pracodawcami
a organizacjami związkowymi bądź przedstawicielami pracowników
– dodaje Czerkies.

Przy – już i tak – dużej liczbie obowiązków w działach HR, dodatkowe zadania, związane
z analizą zmian legislacyjnych i dostosowaniem płac do nowego prawa, są ogromnym wyzwaniem. Jednym z rozwiązań jest outsourcing usług kadrowo-płacowych, który może przynieść zaskakujące rezultaty. Jest to korzystne przede wszystkim ze względu na stosunkowo niewielki koszt dostępu do nowoczesnych i zaawansowanych technologii, które redukują ryzyko popełnienia błędu praktycznie do zera
– uzupełnia Anna Barbachowska, HR Manager w ADP Polska.

Sygnatariusz
ADP Polska