ADP® Celergo

Rozwiązanie do globalnej obsługi wynagrodzeń łączące i ujednolicające listy płac w wielu krajach w ramach jednej platformy.

Nagrodzone rozwiązania globalnego naliczania płac ADP

Poznaj globalne usługi naliczania płac ADP
Nagrodzone rozwiązania globalnego naliczania płac ADP

Jednolita globalna lista płac

Nadzorujesz prowadzenie listy płac obejmującej wiele krajów i obszarów? ADP Celergo to rozwiązanie do globalnej obsługi wynagrodzeń, które pomaga specjalistom ds. płac i HR obsługiwać międzynarodową listę płac, zapewniając łatwy dostęp do danych. Zespoły będą mogły zarządzać listą płac dotyczącą wielu krajów, korzystając z jednego systemu prowadzenia dokumentacji. ADP Celergo z łatwością radzi sobie ze zmianami, obliczeniami, zgodnością z przepisami, finansowaniem i raportowaniem dzięki standaryzacji międzynarodowych procesów płacowych i zapewnieniu widoczności danych niezbędnej do uzyskania zgodności z przepisami.

Krótko mówiąc, ADP Celergo pozwala zupełnie inaczej spojrzeć na płace przez zintegrowanie technologii i lokalnych dostawców oraz uproszczenie zarządzania globalną listą płac. Ujednolicenie każdego aspektu przetwarzania globalnej listy płac zapewnia następujące korzyści:

Prostsze administrowanie listą płac

Łatwo uzyskuj dane i przygotowuj globalną listę płac, a także bezproblemowo nią zarządzaj.

Większa wydajność

Oszczędzaj czas przeznaczany na czynności administracyjne dzięki zoptymalizowanym procesom i automatyzacji.

Większa dokładność

Ogranicz liczbę błędów człowieka przez zautomatyzowanie wprowadzania i agregacji danych.

Skalowalność i elastyczność

Nasze skalowalne, elastyczne rozwiązanie do globalnej obsługi płac błyskawicznie dostosowuje się do potrzeb.

Mniejsze ryzyko niezgodności z przepisami

Oferujemy dziesiątki lat doświadczenia w zakresie obsługi płac oraz globalny zasięg, aby pomóc w zapewnieniu zgodność z przepisami.

Większe bezpieczeństwo

Dzięki nagradzanym standardom zabezpieczenia danych i ochrony prywatności Twoje dane zawsze będą bezpieczne.

Prezentacja produktu

Jedno rozwiązanie do globalnej obsługi płac w chmurze

Dzięki jednemu systemowi ze standardowym procesem przepływu informacji ADP Celergo upraszcza i ujednolica prowadzenie globalnej listy płac. Zapewniamy bezproblemową integrację, raportowanie online i bezpieczeństwo danych zgodnie z najwyższymi standardami.

Szczegółowe statystyki dotyczące listy płac

Dzięki dostępowi do wszystkich danych płacowych wyświetlanych w jednym miejscu możesz przeprowadzać wnikliwe analizy. System ADP Celergo można także bezproblemowo zintegrować z popularnymi rozwiązaniami do zarządzania zasobami ludzkimi od innych firm, przekształcając dane płacowe w potężne narzędzie strategiczne.

Twoje zespoły mogą:

 • Tworzyć raporty na żądanie na postawie danych dostępnych w czasie rzeczywistym;
 • Uzyskiwać statystyki na poziomie globalnym, według krajów, lokalizacji i nie tylko;
 • Eliminować procesy ręcznego gromadzenia danych i związane z tym błędy.

Bierzesz pod uwagę system Celergo i potrzebujesz rozwiązania HCM obsługującego wiele krajów?

Szukasz platformy do zarządzania zasobami ludzkimi w wielu krajach, zintegrowanej z Twoim systemem globalnej listy płac? Oferujemy jedną platformę, która łączy dane płacowe i HR, zwiększając wydajność obsługi listy płac i ułatwiając zespołom podejmowanie świadomych decyzji. Zarówno kierownictwo, jak i personel uzyskają dostęp do jednego systemu prowadzenia dokumentacji z wieloma funkcjami administrowania HR: od wdrażania personelu przez obsługę urlopów i nieobecności aż po zarządzanie wydatkami.

Korzystanie z systemu ADP Celergo razem z oprogramowaniem ADP iHCM for Multicountry pomoże Ci:

 • rzetelnie i terminowo wypłacać wynagrodzenia pracownikom na całym świecie,
 • skonsolidować globalne raportowanie w zakresie kadr i płac,
 • prowadzić procesy HR w dowolnej lokalizacji,
 • rozszerzać działalność na nowe obszary lub zmniejszać jej zakres,
 • zachować zgodność z przepisami dzięki znormalizowanym globalnym procesom,
 • zapewnić bezpieczeństwo danych przez zastosowanie naszych nagradzanych standardów zabezpieczeń.

Poproś o dostarczenie rozwiązania ADP iHCM for Multicountry razem z systemem ADP Celergo .

Uruchom demo ADP iHCM Multicountry z ADP Celergo

Wsparcie i obsługa światowej klasy

Nasze centra obsługi znajdują się na całym świecie i we wszystkich strefach czasowych. Niezależnie od tego, gdzie zlokalizowane są Twoje zespoły, możemy Cię wspierać w globalnych procesach kadrowo-płacowych.

Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, wyznaczymy dla Ciebie dedykowanego opiekuna klienta. Otrzymasz pomoc w jak najlepszym wykorzystaniu wszystkich korzyści, które ADP Celergo oferuje Twojej firmie.

Równoległa lista płac? Mamy rozwiązanie.

Międzynarodowe organizacje, które oddelegowują pracowników za granicę, mogą czerpać korzyści z naszej opcjonalnej usługi równoległej listy płac, dostępnej w ramach ADP Celergo.

Dzięki utworzeniu równoległej listy płac na podstawie listy macierzystej zespoły ds. obsługi płac skorzystają zjednego systemu ewidencji, który ujednolici dane dotyczące płac oddelegowanych pracowników. To pozwoli firmie wywiązać się ze zobowiązań w zakresiesprawozdawczości ustawowej i zgodności z przepisami w kraju przyjmującym, podczas gdy oddelegowany pracownik pozostanie na liście płac w kraju macierzystym.

Dzięki Równoległej liście płac dla pracowników oddelegowanych za granicę firma ma dostęp do poniższych korzyści:

Lokalne wsparcie w zakresie podatków

Firma we współpracy z doradcą podatkowym przedstawia nam szczegółowe wytyczne dotyczące równoległej listy płac

Spersonalizowana konfiguracja

Konfigurujemy równoległą listę płac zgodnie z wymaganiami firmy, szczególnie w zakresie sprawozdawczości ustawowej i regulacyjnej.

Zautomatyzowany proces obsługi równoległej listy płac

Firma zyskuje wydajny, przejrzysty i zgodny z przepisami proces zarządzania równoległą listą płac dla pracowników oddelegowanych za granicę.

Pewność w zakresie sprawozdawczości i zgodności

Zajmiemy się zarówno coroczną, jak i cykliczną sprawozdawczością ustawową oraz zagadnieniami zgodności przepisami dotyczącymi płac.

 

Poproś o prezentację

Od listy płac do płatności — lepszy sposób na międzynarodową wypłatę wynagrodzeń

Za pośrednictwem jednego globalnego systemu prowadzenia dokumentacji — ADP Celergo — usługa Payment Support Services (PSS) zapewnia zautomatyzowany i skuteczny sposób wypłacania wynagrodzenia na podstawie listy płac wszystkim pracownikom i organom statutowym za pomocą licencjonowanego i zaufanego dostawcy usług płatniczych.

Zespoły PSS firmy ADP mają bogate doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi listami płac. Pomożemy zapewnić zgodność z międzynarodowymi i krajowymi regulacjami dotyczącymi wypłat dla pracowników, organów statutowych i osób trzecich — zawsze punktualnie i na czas.

W przypadku korzystania z wielu osobnych systemów do wypłat wynagrodzeń w różnych krajach często pojawiają się czasochłonne utrudnienia, które generują koszty i wymagają ręcznej interwencji. Usługa PSS upraszcza ten proces i umożliwia jego prowadzenie w jednej, scentralizowanej lokalizacji.

 • Większa zgodność z lokalnymi przepisami — to mniejsze ryzyko naruszenia regulacji.
 • Wydajniejsze przetwarzanie płatności — automatyzacja powoduje, że przetwarzanie płatności jest sprawniejsze, a proces bardziej niezawodny, co pozwala zaoszczędzić czas całego zespołu.
 • Dokładne wypłacanie wynagrodzeń — dzięki integracji z systemem ADP Celergo płatności na podstawie listy płac są dokładniejsze, co pozwala zapewnić pracownikom lepsze doświadczenia.
 • Większe bezpieczeństwo transakcji — poufne dane pracowników są zawsze chronione.
 • Skalowalność — usługa ta w miarę przyszłego rozwoju firmy dostosowuje się do jej potrzeb w zakresie obsługi listy płac.
Poproś o prezentację

Współpraca firmy ADP z innymi klientami

Umów się na prezentację demo

Jak możemy Wam pomóc ?
Czy jesteś aktualnym klientem ADP?

Skontaktuj się z nami (048) 22 557 57 00

Przesyłając ten formularz, potwierdzasz, że ADP może kontaktować się z Tobą w sprawie swoich produktów, usług i ofert, zgodnie z naszą Polityką prywatności dla kontaktów biznesowych.