Potencjał list płac w 2024 roku: Ankieta dot. globalnych list płac

Każdego roku rozmawiamy z członkami kadry zarządzającej odpowiedzialnymi za listy płac w organizacjach międzynarodowych. Chcemy w ten sposób lepiej zrozumieć to, jak postrzegają oni listy płac w swoich globalnych organizacjach.

Naszym celem jest ocena wyników, odporności i strategicznego wpływu list płac na ich działalność handlową na całym świecie, a także raportowanie na temat obecnego i przyszłego potencjału list płac.  Tegoroczny raport nosi tytuł „Potencjał list płac w 2024 roku: Ankieta dot. globalnych list płac”. Udokumentowaliśmy uzyskane wyniki, które można pobrać.

Równoważenie priorytetów dotyczących list płac

Niszczycielski wpływ pandemii na wiele firm stanowił ostrzeżenie sygnalizujące potrzebę przyjęcia bardziej innowacyjnego podejścia do operacji płacowych. Dlatego też firmy muszą zadbać o to, aby ich piony płacowe były nastawione bardziej przyszłościowo i pragmatycznie, z naciskiem na lepszą integrację we wszystkich obszarach.

Nasze badanie wskazało, że motorem inicjatyw w zakresie transformacji list płac w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat będą następujące czynniki:

 • Wydajność kosztowa: 33%
 • Cyfryzacja: 33%
 • Wydajność operacyjna/produktywna: 30%
 • Lepsze doświadczenie pracowników: 30%

Co organizacje chcą zyskać na transformacji list płac?

Aby zapewnić skuteczność płacową, należy wprowadzić zasadnicze zmiany w działaniu pionów odpowiedzialnych za listy płac. Do skutecznej transformacji niezbędne są zmiany w procesach, narzędziach i umiejętnościach w organizacji list płac.

Więcej w naszym raporcie „Potencjał list płac w 2024 roku: Ankieta dot. globalnych list płac”, który można pobrać tutaj, szczegółowo wymieniono najważniejsze priorytety dla organizacji pragnących przekształcić swoje piony płacowe. Zaliczają się do nich:

 • lepsze doświadczenie pracowników,
 • integracja pomiędzy systemami biznesowymi i płacowymi,
 • bardziej niezawodna technologia,
 • większe bezpieczeństwo danych.

Kluczowe wnioski: cztery główne tematy

Doświadczenia pracowników są jednym z ważniejszych tematów — jednak co z dokładnością rozwiązań płacowych?

Ponieważ firma zatrudnia wielu pracowników, zapewnienie dokładności listy płac jest niezbędne dla ich utrzymania. Dzięki temu Twoja firma będzie w stanie spełnić swoje obowiązki względem pracowników i udziałowców, a także te prawne i regulacyjne.

Pobierz nasz raport teraz, aby poznać więcej szczegółów. Oto wybrane szczegółowe wnioski z naszego badania:

 • Średni wskaźnik dokładności list płac wynosi zaledwie 78%.
 • Widać wyraźnie, że systemy i procesy wymagają usprawnienia, połączenia i cyfryzacji, aby zmniejszyć ryzyko błędów.

Równoważenie globalnego spojrzenia z lokalnymi ekspertami

Na dzisiejszym globalnym rynku przewagę nad konkurencją mają firmy posiadające zdolność kompleksowego spojrzenia na swoją działalność przy jednoczesnym zachowaniu lokalnej wiedzy. To samo tyczy się informacji o liście płac.

Lista płac musi być odpowiednio dostosowana do warunków lokalnych, aby zapewnić zgodność z określonymi przepisami i konwencjami w zakresie zarządzania geograficznego, a jednocześnie musi zapewniać widoczność informacji płacowych we wszystkich krajach, aby właściwie dostosować strategie biznesowe.

Więcej w naszym raporcie „Potencjał list płac w 2024 roku: Ankieta dot. globalnych list płac”, do pobrania tutaj.

Oto kilka punktów do uwzględnienia:

 • 31% respondentów twierdzi, że ma dostęp tylko do niektórych danych w swojej firmie, ale nie są one ustandaryzowane.
 • Wielu organizacjom wciąż brakuje odpowiedniej struktury i technologii do wspólnego raportowania i analiz.

Informatyzacja globalnych list płac

Bezpieczeństwo danych podczas przetwarzania danych płacowych w Twojej organizacji jest sprawą najwyższej wagi. Wymaga to bycia na bieżąco z przepisami dotyczącymi ochrony danych, a także wdrożenia procesów zapobiegających wszelkim naruszeniom danych.

Jak pokazuje nasz raport (do pobrania tutaj) jedną z niezbędnych zmian jest ograniczenie złożoności informatycznej:

 • Respondenci szacują, że pracownicy działów IT spędzają średnio 22 godziny tygodniowo na zarządzaniu przepływem danych między listami płac a innymi systemami biznesowymi w każdym kraju.
 • Wiele firm opracowało jedynie podręcznik dotyczący bezpieczeństwa danych i plany awaryjne dla niektórych krajów (36%), podczas gdy niektóre (13%) nie mają żądnych planów awaryjnych.
 • Według 99% respondentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy bezpieczeństwo danych zyskało na znaczeniu w ich strategii płacowej, a dla 46% jest to kwestia krytyczna.

Od kwestii operacyjnych po strategiczne – nowoczesny zespół ds. płac

Dla sukcesu organizacji, które poruszają się po wzburzonych wodach wymagającego otoczenia gospodarczego, ogromne znaczenie ma efektywność operacyjna. Połączenie odpowiednich strategii i talentów płacowych pomoże organizacjom osiągnąć ich ambicje biznesowe, a także zabezpiecza je przed przyszłymi nieprzewidzianymi wyzwaniami.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, co doświadczeni liderzy ds. płac mają do powiedzenia na temat nowoczesnego zespołu ds. płac, pobierz nasz raport „Potencjał list płac w 2024 roku: Ankieta dot. globalnych list płac”, tutaj.

Potencjał list płac w 2024 roku: Ankieta dot. globalnych list płac

Tymczasem poniżej przedstawiamy kilka kluczowych wniosków z naszego badania:

 • 57% respondentów twierdzi, że na jakość obsługi list płac w ich firmach miały wpływ braki kadrowe w zespołach zajmujących się listami płac.
 • Firmy chcą, aby zespoły ds. list płac skupiały się bardziej na takich obszarach jak bezpieczeństwo i analiza danych, nowe technologie, BPI i planowanie strategiczne.