COVID-19 ADP w gotowości

Jako kluczowy partner Państwa firmy mamy pełną świadomość tego, jak ważna jest nasza zdolność do dalszego wspierania naszych klientów w obliczu globalnego zjawiska o podłożu zdrowotnym.

Zdrowie oraz dobro naszych współpracowników, klientów oraz ich pracowników stanowi dla nas najwyższą wartość. Nieustannie uważnie monitorujemy rozwój COVID-19 za pośrednictwie lokalnych organów, Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób oraz Światowej Organizacji Zdrowia. W związku z ciągłym rozwojem sytuacja, koncentrujemy się na naszych działaniach mających na celu utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy dla naszych współpracowników oraz brak zakłóceń w obszarze prowadzonej działalności biznesowej.

Zabezpieczenia, bezpieczeństwo oraz jakość życia stanowią integralną cześć naszych produktów, procesów biznesowych oraz infrastruktury. Mamy solidny, globalny, zintegrowany Business Resiliency Program, który jest zarządzany przez dedykowany zespół ekspertów, którzy dokładają wszelkich niezbędnych starań, aby nasza działalność była prowadzona bez zakłóceń, tak abyśmy mogli Państwu zapewnić najlepszą możliwą obsługę.

Najczęściej Zadawane Pytania

Jakie zostały podjęte działania po stronie ADP w odpowiedzi na COVID-19?

 • ADP jest świadome oraz uważnie monitoruje rozwój sytuacji w zakresie Koronawirusa poprzez nasze kontakty z lokalnymi organami, Amerykańskim Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób oraz Światową Organizacją Zdrowia w celu utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy w naszych obiektach oraz brak zakłóceń w obszarze prowadzonej działalności biznesowej.
 • Nasz Business Resiliency Program został aktywowany i obejmuje on:
  • Umożliwienie świadczenia pracy z domu w regionach najbardziej narażonych
  • Wdrożenie globalnej strategii w celu koordynacji świadczonych usług i wsparcia naszych klientów
  • Przekazanie naszym współpracownikom potrzebnych informacji oraz najlepszych praktyk niezbędnych w zapobieganiu rozprzestrzeniania się jakichkolwiek chorób
  • Koordynowanie globalnej oraz lokalnej komunikacji z naszymi współpracownikami, klientami oraz partnerami
  • Ograniczenie wszystkich podróży służbowych, które nie są kluczowe

Co wchodzi w zakres Business Resiliency Plan?

 • ADP posiada solidny, dopracowany program odporności biznesowej, który został przetestowany pod kątem różnego rodzaju scenariuszy zagrożeń, w tym również w przypadku wystąpienia pandemii. Nasza zdolność do bycia gotowym do stawienia czoła problemom związanym ze zdrowiem i bezpieczeństwem opiera się na:
  • Ustalonych wytycznych i protokołach dotyczących chorób zakaźnych
  • Solidnej strategii komunikacyjnej
  • Uświadamiania oraz edukacji naszych współpracowników
  • Zopatrzeniu oraz dystrybucji dostaw
  • Stosownych politykach z obszaru HR w zakresie planowania na wypadek kryzysu w zakresie pandemii/zdrowia
  • Gotowości obiektów oraz standardach ich oczyszczania
  • Protokołach w zakresie zachowania społecznego dystansu
  • Monitorowania podróży, wytycznych i porad w tym zakresie
  • Programach odnowy dla współpracowników koordynowanych przez ADP Medical
  • Programach kontroli zakażeń, reagowania oraz wdrażania
  • Zarządzaniu w obszarze emigracji

Czy ADP posiada dedykowany zespół w zakresie Business Resiliency?

 • Tak, ADP posiada radę Business Resiliency Program, której przewodniczy Chief Security Officer. Grupa ta wyznacza generalne wytyczne oraz kierunek strategiczny dla ADP Global Business Resiliency Program.
 • Plany ADP w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oparte są o Fazy Pandemii zidentyfikowane przez Światową Organizację Zdrowia , a dodatkowo zostały one uzupełnione o poziomy dotkliwości oraz wytyczne opracowane przez Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób. Obejmuje to:
  • Proaktywny globalny monitoring w zakresie pandemii i zagrożeń zdrowotnych oraz związanych z tym ryzyk i kryzysów
  • Integrację z zespołami zarządzania kryzysowego oraz zespołami medycznymi
  • Identyfikację krytycznych umiejętności oraz planów awaryjnych dla zapewnienia kontynuacji istotnych działań biznesowych w celu wsparcia w przypadku wystąpienia wielu fal choroby

Jak ADP zamierza wspierać Klientów w przypadku wybuchu epidemii COVID-19?

 • Ograniczenie jakiegokolwiek wpływu, jaki to zjawisko o podłożu zdrowotnym może mieć na usługi świadczone dla naszych klientów, jest niezbędnym elementem. Posiadamy solidny Business Resiliency Plan , który uwzględnia swym zakresem najważniejsze funkcjonalności i usługi świadczone we wszystkich naszych lokalizacjach.
 • Będziemy kontynuować monitorowanie tej dynamicznie zmieniającej się sytuacji i w stosownych przypadkach, jeżeli będzie to konieczne, będziemy odpowiednio przesuwać zasoby, w celu zapewnienia świadczenia niezbędnych usług.

W przypadku dodatkowych pytań prośba o kontakt z Państwa dedykowaną osobą kontaktową po stronie ADP.

Karta Informacyjna na temat odporności biznesowej

Przeczytaj