Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce

Cykl raportów opracowywanych przez ekspertów w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące poziomu zatrudnienia klientów ADP w zestawieniu z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Nasza próba badawcza to ponad 350 firm korzystających z usług, w tym 1/3 firm produkcyjnych, 2/3 firm usługowych oraz ponad 150 tys. obsługiwanych pracowników każdego miesiąca. Wśród przebadanych branż należy wymienić sprzedaż detaliczną, usługi, produkcję, telekomunikację, IT, finanse oraz farmację.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012