Zagrożenie czy wczesne ostrzeżenie?

Pandemia COVID-19 to klasyczny przykład „czarnego łabędzia”: wydarzenia trudnego do przewidzenia i wyjątkowo destrukcyjnego, pozostawiającego globalną społeczność biznesową w finansowym i strategicznym szoku.

Martwy punkt czy centrum uwagi?

Płace w wielu organizacjach nadal znajdują się w martwym punkcie transformacji. W efekcie ich obsługa jest droga i nieefektywna, są prowadzone ręcznie, a brak dostępu do nich może stanowić zagrożenie dla innych działów.

Taktyczne czy strategiczne?

Jest oczywiste, że głęboko zdigitalizowane organizacje w okresie pandemii cieszyły się prawdziwą przewagą w zakresie kosztów i produktywności. W wyłaniającej się gospodarce o ograniczonych interakcjach fizycznych organizacje będą wrażliwe i narażone na zagrożenia, jeśli ich złożone procesy płacowe, obciążenia administracji finansowej, chaos w arkuszach kalkulacyjnych, zgodność z przepisami i luki w przejrzystości zarządzania kapitałem ludzkim pozostaną niezmienione.

Aby być przygotowanym na nowy kryzys, taki jak pandemia COVID-19, firmy muszą szybko dostosować modele kosztów, opierając się na naprawdę elastycznej i skalowalnej działalności, w tym:

  • Lepszym przepływie zasobów do obszarów o znaczeniu strategicznym
  • Ograniczeniu obszarów o niskiej wydajności
  • Zminimalizowaniu skutków słabości organizacyjnej
  • Zmniejszeniu nakładów pracy i kosztów związanych z działaniami nie mającymi znaczenia strategicznego

Zobacz wyniki i dowiedz się więcej:

Pobierz eBooka