Ekspansja międzynarodowa jest koniecznością dla organizacji dążących do rozwoju i inwestujących duże środki. Praca ponad granicami i kulturami wiąże się z nowymi wyzwaniami dla firm, a sposób, w jaki organizacje patrzące w przyszłość rozwiązują te narastające problemy, może mieć znaczący wpływ na ogólne wyniki. Będą one musiały zdobyć umiejętności niezbędne do sprostania i pokonania wyzwań w obszarze HR, z którymi nieuchronnie będą się spotykać.

Pomimo dekady ekspansji i globalizacji, przytłaczająca większość respondentów wymienia wyzwania w obszarze HR jako czynnik ograniczający wzrost, przyznając jednocześnie, że ekspansja międzynarodowa jest dla nich szansą na wniesienie strategicznego wkładu.

Skąd zatem ta dysproporcja? Jak kierownicy działów HR i pozostałych działów firm mogą spokojnie iść naprzód, gdy świat pracy i charakter międzynarodowego biznesu tak szybko ewoluuje?

Niniejszy raport rzuca światło na to, jak firmy rozwijają się na arenie międzynarodowej, jakie są najważniejsze wyzwania związane z zarządzaniem i rozwojem międzynarodowych struktur oraz co liderzy HR mogą zrobić, aby im sprostać.

Najważniejsze wnioski:

  • Międzynarodowa ekspansja może przyspieszyć
  • Technologia i analiza danych znacznie pomogły firmom rozszerzyć ich funkcje globalne
  • Najpowszechniej odczuwanymi wyzwaniami w dziedzinie HR w kontekście międzynarodowej ekspansji są rekrutacja i zgodność z przepisami
  • Duże firmy są bardziej skłonne do ekspansji przez fuzje i przejęcia oraz napotykają na wyzwania kulturowe w tym zakresie