Dowiedz się, jak pracownicy oceniają współczesny rynek pracy

Świat stoi przed nowym, globalnym wyzwaniem: niedoborem wykwalifikowanych pracowników. Firmy na całym świecie mają problemy z rekrutacją i utrzymaniem największych talentów, co może realnie zagrażać ciągłości ich działalności. Istnieje ku temu wiele przyczyn — od zmian demograficznych, po brak inwestycji w szkolenia i rozwój, a także zmieniające się nastawienie pracowników wobec pracy.

Pobierz raport People at Work 2023: A Global Workforce View, aby zdobyć cenną wiedzę o tym, co ponad 32 000 pracowników z 17 krajów naprawdę sądzi o pracy i czego od niej oczekuje.

Badanie przeprowadzone przez ADP Research Institute® zawiera bezcenne informacje, które mogą Ci pomóc w rekrutacji i nagradzaniu oraz, co najważniejsze, zatrzymywaniu największych talentów. Dowodzi przede wszystkim, że szczęście i motywacja pracowników nie zależą wyłącznie od oferowanego wynagrodzenia i świadczeń finansowych.

Pracownicy oczekują nowego „kompleksowego pakietu”

To oznacza konieczność przyjęcia nowatorskiego podejścia do zaangażowania, bezpieczeństwa zatrudnienia i satysfakcji z pracy wobec zarządzanego zespołu.

Inflacja co prawda wyhamowuje, lecz nadal stanowi problem na całym świecie. Wynagrodzenie, możliwości awansu i rozwój zawodowy oczywiście mają zasadnicze znaczenie. Nasze badanie dowodzi, że równie ważne jest jednak umożliwienie zespołowi osiągnięcia właściwej równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz wspieranie pracowników w dbaniu o zdrowie psychiczne, dobre samopoczucie i rodzinę. Niemal połowa (47%) uczestników naszego badania twierdzi, że pracuje gorzej z powodu złego stanu psychicznego.

Coraz częściej weryfikacji wymagają także wartości przedsiębiorstwa — na przykład dla zespołów coraz ważniejsze są różnorodność, równość i inkluzywność (DEI) i kwestie te w przypadku wielu osób wpływają na decyzję o zatrudnieniu się lub pozostaniu u danego pracodawcy. Tylko około połowa respondentów (53%) zgadza się jednak ze stwierdzeniem: „sytuacja związana z różnorodnością i włączeniem społecznym w mojej firmie uległa poprawie w porównaniu z tym, co było trzy lata temu”.

ICN World

Na świecie panuje ciągły niedobór wykwalifikowanych pracowników

Zdobądź wiedzę potrzebną do zatrzymania talentów.

Pobierz raport


Sporo optymizmu i dalsza niepewność

Choć z badania wynika, że pracownicy z całego świata widzą przed sobą zaskakująco pozytywną perspektywę i prawie 87% respondentów z optymizmem patrzy w przyszłość, to niemal 4 na 10 pracowników (37%) nie ma poczucia bezpieczeństwa w pracy.

W otoczeniu gospodarczym cechującym się dużą liczbą wakatów i niewystarczającą bazą kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje istnieje ryzyko, że osoby niezadowolone z obecnej pracy odejdą. Tak naprawdę w zeszłym roku zmianę kariery zawodowej rozważało ponad 60% pracowników.

Czy w tej sytuacji potrafisz dać pracownikom to, co dla nich najważniejsze, a jednocześnie realizować swoje cele biznesowe? Może na początek warto byłoby zapoznać się z ich oczekiwaniami i wynikami tego badania? Zobaczysz, że wszystko za Ciebie przeanalizowaliśmy — nie dość, że zadaliśmy właściwe pytania, to otrzymaliśmy często intrygujące i zaskakujące odpowiedzi.

Raport People at Work 2023: A Global Workforce View pomoże Ci przemyśleć najważniejsze problemy dotyczące zatrudnienia oraz sposób ich rozwiązania, dzięki czemu ograniczysz ryzyko negatywnego wpływu niedoboru wykwalifikowanych pracowników na Twoją firmę.

Oto najważniejsze dane z tegorocznego badania:

  1. Zdaniem 62% respondentów wszystkie branże odczują skutki bieżącej niepewności gospodarczej
  2. Tyle samo osób (62%) oczekuje w tym roku podwyżki, ponieważ wynagrodzenie jest dla nich najważniejszym powodem, dla którego pracują (61%)
  3. Według 65% pracowników stres niekorzystnie wpływa na ich efektywność pracy
  4. Elastyczność miejsca (17%) i godzin pracy (29%) stały się mniej istotne niż inne czynniki, takie jak bezpieczeństwo zatrudnienia (43%).

Aby dowiedzieć się, czego oczekują pracownicy i jak można im to zapewnić, pobierz ten raport ADPRI.