Czy Twoje listy płac nadążają za zmianami?

Żyjemy i pracujemy obecnie zupełnie inaczej niż przed pandemią

Bezpośrednim skutkiem tej transformacji jest to, że przedsiębiorstwom każdej wielkości — firmom takim jak Twoja — trudno jest nadążyć za szybkim rozwojem funkcji działów HR i obsługi listy płac. Staje się jasne, że to, co wcześniej się sprawdzało, niekoniecznie uda się w przyszłości.

Z pewnością Twoje zespoły ds. HR i finansów pracują bez wytchnienia, aby wspierać pracowników podczas tych zasadniczych zmian. Pomagają poruszać się po zawiłościach pracy zdalnej, radzić sobie z rosnącymi kosztami życia i mnóstwem innych następstw pandemii COVID. Jednocześnie zmagasz się ze stale zmieniającymi się regulacjami, wyzwaniami dotyczącymi łańcucha dostaw, zwiększonym zapotrzebowaniem na elastyczność i szkolenia oraz z bardzo niepokojącym niedoborem talentów.

Sytuacja firm średniej wielkości jest jeszcze trudniejsza

Szczególnie trudne zadanie stoi przed Tobą, gdy odpowiadasz za obsługę listy płac setek pracowników, nie mając do dyspozycji dużego budżetu, zespołów i narzędzi dostępnych dla przedsiębiorstw. Nic dziwnego, że w takich sytuacjach często zaniedbuje się obsługę listy płac, która — jak na ironię — jest najważniejsza dla pracowników.

Mając to wszystko na uwadze, łatwo zrozumieć, dlaczego obsługa listy płac jest obecnie bardziej skomplikowana niż wcześniej, a następstwa odczuwają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Wyniki naszego badania People at Work 2022: A Global Workforce View1 wskazują, że błędy w wypłatach stają się coraz poważniejsze. Jedna czwarta pracowników (24%) twierdzi, że zawsze lub często otrzymuje zaniżone wynagrodzenie, 23% respondentów zawsze lub często otrzymuje wypłatę z opóźnieniem, natomiast (co powinno poważnie zaalarmować pracodawców) 20% pracowników zawsze lub często otrzymuje zawyżoną płacę.

Sukces zależy od trzech czynników:

  • Jak Twoja firma poradzi sobie z tymi nowymi wyzwaniami.
  • Kogo wybierzesz na zewnętrznego partnera w zakresie obsługi listy płac.
  • Jaki charakter będzie mieć Twoja relacja z dostawcą.

Zarówno ryzyko, jak i potencjalny koszt popełnienia błędu, są zbyt wysokie, aby można było je zignorować.

W tym przewodniku przedstawiamy trzy duże zmiany, z którymi powinny poradzić sobie Twoje zespoły ds. HR i obsługi listy płac. Stawiamy także pytania, jakie powinny zadać sobie osoby decyzyjne w firmie.

1ADP Research Institute, People at Work 2022: A Global Workforce View

TAGS: Naliczanie płac Usługi HR Trendy i innowacje Mała firma Duża firma Firma globalna Właściciel firmy Articles Guides