People at Work 2022: A Global Workforce View

Pandemia COVID-19 wywołała istną rewolucję w świecie pracy XXI wieku. Większość osób nie pamięta żadnego innego globalnego zdarzenia, które miało miejsce za ich życia i które w równie dramatyczny sposób zmieniło krajobraz zatrudnienia w wielu krajach, zdominowało działalność gospodarczą i być może na zawsze zmieniło perspektywy pracowników. Ten wstrząs bynajmniej jeszcze nie minął, ale wiadome jest, że nic już nie będzie takie jak wcześniej.

Tegoroczne badanie People at Work szczegółowo pokazuje te fascynujące i bezprecedensowe zmiany. W szczególności uwydatnia ono globalną powszechność i spójność niektórych nowych i nasilających się trendów, a jednocześnie podkreśla złożoność i specyficzność sytuacji na szczeblu lokalnym.

Nasze wnioski pokazują, że w czasie, gdy pracodawcy i pracownicy borykają się z nieustającymi zakłóceniami i presją, rekrutacja i utrzymanie pracowników stały się najważniejsze w hierarchii czynników stanowiących o szansach firmy. Wyniki badania prezentują też wpływ, jaki sytuacja ta wywarła na miejsce pracy.

Pakiet oczekiwań pracowników ma teraz zupełnie nowy wymiar. W pracy nie chodzi już wyłącznie o wynagrodzenie i inne świadczenia finansowe oraz dodatki: pracodawcy muszą uwzględniać znacznie szerszy wachlarz czynników, i to w coraz głębszym ujęciu, aby dawać swoim pracownikom poczucie satysfakcji i bezpieczeństwa. Oprócz wynagrodzenia i możliwości awansu ważna jest też równowaga między życiem zawodowym a osobistym, kwestie związane z ogólnym samopoczuciem i posiadaniem rodziny oraz wartości wyznawane przez firmę. Do zyskania (lub stracenia) jest obecnie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Pandemia sprawiła, że pracownicy przeorganizowali swoje priorytety i są skłonni odejść z pracy, jeśli pracodawca nie spełnia ich standardów w różnych kwestiach. Nasuwa się zatem pytanie: czy pracodawcy są w stanie zadowolić pracowników bez uszczerbku dla swoich celów biznesowych?

Odnalezienie się w tej nowej dynamice sił i utrzymanie przy sobie pracowników w okresie radykalnych zmian powinno obecnie stanowić dla pracodawców priorytet. W tym celu muszą zadawać sobie właściwe pytania — w tym między innymi o zmianę nastawienia wśród pracowników — aby lepiej ich zrozumieć, a następnie odpowiednio korygować swoje procesy. Pracodawcy mogą stanąć przed koniecznością podjęcia odważnych decyzji i zmiany założeń, przy czym wiele firm nabrało już w tym zakresie doświadczenia. Nasze badanie powinno wskazać im właściwe tematy oraz kierunek koniecznych zmian.

Najważniejsze wnioski:

  • Pracownicy chcą zmian: nowe znaczenie gwarancji zatrudnienia i etyki w biznesie
  • Zadowolenie z pracy i perspektywy na przyszłość: wysokie oczekiwania pracowników
  • Płaca i świadczenia: wynagrodzenie jest najważniejsze, ale coraz bardziej liczą się też inne czynniki
  • Zdrowie psychiczne: rosnący poziom stresu pogarsza jakość pracy
  • Praca zdalna i organizacja życia: pracownicy coraz śmielej dokonują wyborów

Zobacz wyniki i dowiedz się więcej:

Pobierz raport

TAGS: Zarządzanie talentami HCM Efektywność Zarządzanie i rozwój Analizy HR Mała firma Duża firma Firma globalna HR Właściciel firmy Articles Guides