People at Work 2021: A Global Workforce View

Raport ADP Research Institute People at Work 2021: A Global Workforce View stanowi punkt wyjścia do zrozumienia sytuacji, z jaką obecnie mierzą się pracownicy w pięciu wymiarach życia zawodowego: poczucie pewności i bezpieczeństwo zatrudnienia, warunki w miejscu pracy, płaca i wydajność, mobilność oraz płeć i rodzina.

Miniony rok był wyjątkowy zarówno dla życia osobistego, jak i zawodowego. W wyniku pandemii dotychczasowa działalność biznesowa została zawieszona, praktyki stosowane w miejscu pracy stanęły na głowie, a pracodawcy i pracownicy zostali zmuszeni do zweryfikowania akceptowalnych norm i błyskawicznego przystosowania się do niepewnego oraz szybko zmieniającego się świata.

Wpływ pandemii COVID-19 był też wyjątkowy pod względem utraty i zmiany pracy. Nawet pracownicy, którzy utrzymali miejsca pracy mierzą się z szeregiem niespodziewanych decyzji i kompromisów — a w niektórych przypadkach także możliwości.

Nagłe przejście na pracę zdalną, zakłócona opieka nad dziećmi lub utrata pracy zmusiła wielu pracowników do zastanowienia się nad organizacją własnego życia, co mogło prowadzić do decyzji o zmianie ścieżki kariery. Pracodawcy muszą ponownie rozważyć, jak najskuteczniej przyciągać i utrzymywać najlepsze talenty.

Krótkoterminowe wyzwania, które rok temu wydawały się przejściowe, mogą stać się długoterminowymi problemami. Podjęcie próby uporządkowania tych wydarzeń i zrozumienie ich wpływu na działalność biznesową i pracowników jest kluczowe, ponieważ pracodawcy chcą zaplanować przyszłość i wzmocnić poczucie stabilności w czasie, gdy „nowa normalność”, o której tak wiele się mówi, wciąż jest niejasna. I właśnie to jest celem niniejszego raportu.

Zobacz wyniki i dowiedz się więcej:

Pobierz raport

TAGS: Zarządzanie talentami HCM Efektywność Zarządzanie i rozwój Analizy HR Mała firma Duża firma Firma globalna HR Właściciel firmy Articles Guides