Globalna lista płac: od drugoplanowego narzędzia do strategicznego zasobu

Potencjał listy płac: ankieta dot. globalnych list płac

Dlaczego ADP przeprowadza co roku badanie globalnej listy płac

Co roku ADP w ramach badania dot. globalnej listy płac sprawdza opinie członków kadry kierowniczej na temat odpowiedzialności za listę płac. Celem ankiety jest ocena wyników, elastycznościstrategicznego wkładu listy płac w funkcjonowanie globalnych firm. Wszystkie 1486 osób, które wzięły udział w badaniu, pracuje w międzynarodowych przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1000 pracowników.

Najważniejsze tematy poruszane podczas tegorocznej edycji raportu dotyczące listy płac:

 • dokładność,
 • wydajność,
 • wartość strategiczna,
 • potencjał zwiększenia znaczenia listy płac z drugoplanowej funkcji do kluczowego czynnika napędzającego wartość strategiczną firmy.

Firmy, które postanawiają zapomnieć o pandemii COVID-19, skupiają się obecnie na rozszerzeniu swojej działalności na całym świecie. Respondenci określili jednak kilka podstawowych problemów, z którymi musi zmierzyć się lista płac, zanim zostanie strategicznym elementem przedsiębiorstwa.

Co należy usprawnić w zakresie globalnej listy płac?

Planowane udoskonalenia

Globalnie

Regionalnie

Zabezpieczenie danych

44%

44%

Dokładność wynagrodzeń pracowniczych

36%

35%

Możliwości raportowania

32%

33%

Zachowanie zgodności z przepisami

32%

30%

Terminowość wynagrodzeń pracowniczych

31%

31%

Inwestycja w nowe technologie

31%

29%

Wdrożenie usług wspólnych

28%

27%

Zintegrowanie listy płac z innymi newralgicznymi systemami w prowadzonej działalności

25%

26%

Kluczowe wnioski: cztery główne tematy

1. Listy płac pod ostrzałem

 • Sześciu na dziesięciu respondentów (61%) zgłosiło, że co najmniej raz w ciągu ostatnich 24 miesięcy doszło do naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego podczas prowadzonych przez nich działań dotyczących listy płac.
 • Dzięki rozwiązaniu tego problemu zwiększy się odporność infrastruktury listy płac, co pozwoli na dalszy rozwój firmy.

2. Czy lista płac jest zabezpieczona na przyszłość?

 • Coraz bardziej złożone i zmienne modele pracy oznaczają, że znacznie wzrasta znaczenie przejrzystości, dokładności i wydajności listy płac. Firmy potrzebują skalowalnych procesów, technologii i zespołów płacowych.
 • W związku z nieefektywnością listy płac i niedoborami kadrowymi w firmach nadszedł czas, aby wprowadzić innowacyjne technologie i systemy płacowe, które zmniejszą obciążenie administracyjne.

3. Skalowalna lista płac

 • Ponad połowa (56%) respondentów zgłosiła brak pełnej widoczności, dokładności i dostępu danych z zakresu listy płac we wszystkich międzynarodowych lokalizacjach.
 • Przyjęcie podejścia skoncentrowanego na ścisłej współpracy pomoże we wzroście globalnej efektywność, liczby danych porównawczych i centralnym przywództwie, wspierającym ekspansję na nowe rynki.

4. Realizacja strategii za pomocą danych płacowych

 • Dane płacowe wpływają na strategię na poziomie najwyższego szczebla. Prawie połowa respondentów (45%) twierdzi, że kierownictwo wyższego szczebla coraz częściej zwraca się o ich udostępnienie.
 • Lepsza integracja systemów biznesowych zapewniłaby liderom biznesowym wydobycie pełnej wartości z danych płacowych.

W centrum uwagi

Wyniki raportu wskazały, że dane mogą przynieść ogromną wartość firmom, pomagając liderom zrozumieć działania swoje i pracowników. Jednak w razie braku odpowiedniej ochrony mogą stanowić obszar zagrożenia.

Naruszenia bezpieczeństwa cybernetycznego są zagrożeniem dla ciągłości działania

Ze względu na rosnącą digitalizację i integrację działalności operacyjnej cyberprzestępczość stała się jednym z największych zagrożeń. Spośród ankietowanych, którzy padli ofiarą co najmniej jednego cyberataku w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

 • ponad połowa (58%) określiła zagrożenie jako poważne (12%);
 • prawie jedna czwarta (24%) stwierdziła, że ich lista płac padła ofiarą co najmniej 3 naruszeń.

W związku z tego rodzaju zagrożeniami cybernetycznymi niektóre firmy zmuszone są odkładać plany standaryzacji i integracji operacji płacowych na poziomie globalnym. To sprawia jednak, że organizacje te są jeszcze bardziej narażone na dalsze ataki, co w rezultacie prowadzi do dużych wyzwań związanych z reputacją, regulacjami prawnymi czy zaangażowaniem pracowników. Jak temu zaradzić? Systemy i zespoły płacowe należy przygotowywać do opierania się tym atakom poprzez stosowanie niezawodnej technologii, procesów i organizację szkoleń.

Zwiększenie znaczenia bezpieczeństwa płacowego w agendzie biznesowej

Nie można zignorować konieczności zabezpieczenia danych na listach płac i wygląda na to, że będzie to ważny obszar inwestycji w najbliższych latach. Prawie połowa (44%) respondentów planuje poprawę bezpieczeństwa danych płacowych w ciągu najbliższych 2–3 lat. Pracownicy i klienci mogą zapomnieć o cyberataku tylko raz. Kolejne problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa nie zostaną już tak łatwo wybaczone. Kluczowe są zatem działania zapobiegawcze, a lista płac to świetne miejsce, aby przejąć inicjatywę w zapewnieniu ochrony danych dotyczących pracowników i wynagrodzeń.

Zwalczanie nieefektywności w zakresie listy płac oraz braków kadrowych dzięki automatyzacji

Biorąc pod uwagę znaczenie listy płac dla firm, niepokojące jest, że zaledwie jeden na trzech respondentów (33%) twierdzi, że dokładność ich listy płac we wszystkich obszarach wynosi średnio co najmniej 90%. Brak dokładności listy płac idzie również w parze z brakiem nowych talentów w zakresie obsługi listy płac. Ponad jedna trzecia (37%) respondentów twierdzi, że ponad 10% pracowników działu kadr odeszło z firmy w ciągu ostatnich kilku lat.

Być może w efekcie tego, coraz więcej pracowników kwestionuje otrzymywane wynagrodzenie, co jeszcze bardziej zwiększa presję na nadmiernie obciążone pracą zespoły płacowe. Ponad połowa respondentów (45%) twierdzi, że nadal otrzymuje więcej pytań dotyczących listy płac niż przed pandemią.

Automatyzacja obsługi administracyjnej

Istnieje wyraźna możliwość zautomatyzowania wprowadzania danych i ich uzgadniania poprzez zintegrowanie systemów i korzystanie ze zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA). Jednak dla ponad połowy respondentów (53%) RPA nadal stanowi mniej niż 30% wszystkich procesów płacowych. Przyspieszenie przyjęcia technologii RPA i integracji danych znacznie poprawi dokładność i efektywność, dzięki czemu pracownicy będą mogli skupić się na działaniach strategicznych, zamiast wykonywać zadania administracyjne.

Kolejne kroki: inwestycja w listę płac się opłaci

Lista płac może stać się strategiczną siłą w firmach, zwiększając sprawność, elastyczność i zaangażowanie pracowników przy jednoczesnym wsparciu globalnego rozwoju. Nie da się jednak przekształcić listy płac z narzędzia obsługującego podstawowe aspekty wypłacania wynagrodzeń pracowniczych w narzędzie umożliwiające strategiczny rozwój, jeśli pracownicy nie mogą liczyć na otrzymywanie precyzyjnych list płac lub jeśli kierownictwo nie ma łatwego i szybkiego dostępu do danych i raportów.

Eliminując krótkoterminowe obawy i myśląc o liście płac jako strategicznym zasobie, organizacje mogą zbudować infrastrukturę listy płac, która charakteryzuje się elastycznością i skalowalnością, rozwijającą się wraz z przedsiębiorstwem przez kolejne 20 lat — i dłużej. Lista płac musi nadążać za nieubłaganym tempem zmian. Im dłużej organizacje stoją w miejscu lub niwelują braki w prowadzonej działalności operacyjnej, tym większe jest ryzyko. Aby pomóc w usprawnieniu innowacji, wydajności i rozwoju w firmie, lista płac będzie wymagać jednolitego, globalnego, bezpiecznego i odpornego modelu płacowego. Lista płac musi zostać zintegrowana w szerszym zakresie, co zapewni spójność innych operacji i wyeliminuje czasochłonne zadania administracyjne.

TAGS: Naliczanie płac Zarządzanie talentami ADP® Global Payroll Trendy i innowacje Firma globalna HR Właściciel firmy Guides