Potencjał listy płac

Badanie globalnej listy płac 2021

Niniejsze badanie globalnej listy płac pokazuje, że często pomijana kwestia, jaką jest lista płac, może być czynnikiem stymulującym przyszły rozwój organizacji.

W badaniu uwzględnione zostały takie elementy, jak odporność rozwiązań oraz kompetencje związane z listą płac. Dzięki analizie listy płac z perspektywy kierownictwa działów HR, finansów i płac możliwe było sprawdzenie, w jakim stopniu organizacje radzą sobie z wieloma wyzwaniami, które nasiliły się w wyniku pandemii COVID-19.

Zmniejszanie różnic czy poszerzanie luki

Ze względu na spustoszenia, jakie pojawiły się w wyniku pandemii, procesy i systemy obsługi listy płac nie są tak efektywne, jak mogłyby być. Firmy stoją przed przełomową decyzją: stawić czoła zmianom i dokonać transformacji cyfrowej listy płac, aby nadgonić zaległości i odczuć korzyści płynące ze zmian, czy może nadal nie podejmować żadnych działań i obserwować rosnący rozdźwięk pomiędzy aspiracjami a obecną sytuacją w kwestii listy płac. Badanie zwróciło uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w celu zbudowania odporności na wypadek, gdyby firmom przyszło jeszcze kiedyś mierzyć się z podobnym scenariuszem.

Lista płac w centrum uwagi

Zdecydowana większość firm (82%) uznała pandemię COVID-19 za wyzwanie, szczególnie jeśli chodzi o dostępność i niezawodność systemów obsługi listy płac oraz zapewnienie dokładnych i terminowych wypłat dla pracowników.

Badane firmy mają jasność co do oczekiwań względem globalnej listy płac:

  • Dostęp do lepszych raportów i analiz potrzebnych do tworzenia strategii i planowania
  • Krótszy czas raportowania, aby dostarczać informacje wtedy, kiedy są wymagane
  • Większe bezpieczeństwo danych w celu poprawy zgodności z przepisami
  • Usprawnione procesy obsługi listy płac z myślą o ograniczeniu liczby błędów, zmniejszeniu kosztów i zwiększeniu zadowolenia pracowników

Biorąc pod uwagę potrzebę przekształcenia globalnej listy płac w celu zbudowania odporności, usprawnienia pracy i zredukowania ryzyka, kolejnym pytaniem dla organizacji jest „jak to zrobić?”.

Optymalizacja globalnej listy płac. Trzy kroki wyróżnione w badaniu to optymalizacja, widoczność i elastyczność. Jeśli chodzi o optymalizację, zdecydowana większość badanych (74%) nadal korzysta z wielu systemów obsługi listy płac w różnych lokalizacjach. W rezultacie 61% twierdzi, że ich pracownicy zajmujący się płacami są zasypywani pytaniami. Jednocześnie kierownictwo wyższego szczebla prosi ich o dostarczanie dodatkowych danych, ponieważ dotychczasowe były niespójne i trudne do zinterpretowania. Jednak tylko 14% posiada globalną strategię obsługi listy płac z pełną integracją z systemami HR oraz finansowymi. Takie firmy sygnalizują mniejszą złożoność i radykalną optymalizację kosztów.

Zapewnianie widoczności

Badanie wskazuje, że stosowanie wielu systemów o niskim poziomie integracji prowadzi do bardzo ograniczonego wglądu w listę płac. Bez dokładnej widoczności 73% badanych stwierdziło, że nie ma danych płacowych na poziomie globalnym, które mogłyby stanowić źródło informacji przy ustalaniu strategicznego kierunku rozwoju firmy. Ponadto 51% ma w kwestii listy płac ograniczone zaufanie co do zgodności z przepisami. Tymczasem firmy posiadające ujednoliconą platformę miały jasny obraz kosztów na poziomie globalnym, co pozwoliło im na dokładne modelowanie, prognozowanie i raportowanie.

Wprowadzanie większej elastyczności

Potrzeba szybkiego dostosowania się została brutalnie uwypuklona przez pandemię. 61% procent badanych nie było w stanie dostosować listy płac do wielu wyzwań, przed którymi stanęli. Inni (33%) stwierdzili, że nie mają systemu obsługi listy płac, który wspierałby plany rozwoju firmy. Jednak ci, którzy posiadają ujednoliconą platformę obsługi globalnej lisy płac, twierdzą, że dysponują elastycznością, która pozwala na szybką analizę danych i skalowalność wspierającą rozwój firmy.

Skuteczna strategia obsługi globalnej listy płac może stanowić odpowiedź na wyzwania postawione przez pandemię, integrując dane płacowe z innymi systemami w celu zapewnienia bardziej efektywnego raportowania i przeprowadzania analiz. Tylko wtedy obsługa listy płac może naprawdę pokazać swój potencjał, dostarczając dane umożliwiające podejmowanie decyzji o większym znaczeniu strategicznym i zapewniając wyższą efektywność w całej firmie.

TAGS: Naliczanie płac Zarządzanie talentami ADP® Global Payroll Trendy i innowacje Firma globalna HR Właściciel firmy Guides