Odnieś się do rozbieżności między oczekiwaniami pracodawcy i pracownika

Odnieś się do rozbieżności między oczekiwaniami pracodawcy i pracownika
Dwie trzecie pracowników aktywnie szuka nowej pracy lub są otwarci na propozycje nowej pracy. Jednak pracodawcy i tak sygnalizują trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników do swoich organizacji.

Dlaczego tak się dzieje?

Starając się lepiej zrozumieć, co pracownicy biorą pod uwagę, gdy decydują się zostać w swojej obecnej pracy lub objąć nowe stanowisko, ADP Research Institute® (ADP RI) przeprowadził badania wśród pracowników i pracodawców w 13 krajach. Odpowiedzi naświetlają istniejący między pracownikami a ich pracodawcami podział dotyczący ważnych czynników, takich jak zarządzanie talentami, rekrutacja, zatrzymywanie pracowników oraz wydajność firmy.

Jak wynika z badań, większość pracowników jest dumna ze swojej pracy i przejawia większą lojalność wobec swoich firm, niż wydaje się to pracodawcom. Jednak globalizacja biznesu, polityka krajowa i światowa, korzyści korporacyjne i automatyzacja zmniejszają wiarę w to, że pracownicy utożsamiają się ze swoimi firmami i pracą, którą wykonują. Chociaż stały rozwój międzynarodowych korporacji i globalnej kadry pracowniczej przyczynił się do powstania bardziej wydajnych i usprawnionych praktyk biznesowych, jest on również odpowiedzialny za powstanie polityki zarządzania kadrami, która może być zbyt bezosobowa, aby przyciągnąć i utrzymać najlepszych pracowników.

W różnych częściach świata przyjmuje się różne priorytety i podejścia, lecz można śmiało powiedzieć, że kością niezgody między pracodawcami a pracownikami jest perspektywa mikro/makro. Polega ona na tym, że pracownicy koncentrują się na tym, co jest tu i teraz – co jest dla nich ważne dzisiaj i będzie miało wpływ na ich pracę. Pracodawcy skupiają się zaś na szerszym obrazie i długoterminowym widoku – tym, co jest lepsze dla firmy i czy dobrze jest opracowana długoterminowa ścieżka kariery.

Pomimo iż pracodawcy uznają, że zarządzanie wydajnością i planowanie kariery będą czynnikami o największym znaczeniu w zarządzaniu talentami w przyszłości, to pracownicy sceptycznie myślą o znaczeniu i słuszności tych inicjatyw. Firmy, którym uda się wypełnić lukę między rozbieżnościami w kwestii oczekiwań pracowników i kierowników – i będą w stanie pojąć niuanse odmiennych postaw w różnych regionach/krajach oraz zająć się nimi – zyskają lepszą pozycję w kwestii rekrutacji i utrzymania globalnych talentów w erze coraz większej rywalizacji.