Penny Cavener, starsza dyrektor w dziale Celestica Global HR Solutions w firmie Global Business Services, opisuje, jak spółka przeszła na oparte na chmurze rozwiązanie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (HCM) i przyniosła firmie wspaniałe wyniki.

Czujemy się pewnie i bezpiecznie, ponieważ wiedza specjalistyczna firmy ADP gwarantuje, że te platformy technologiczne spełniają wymogi prawa. ADP daje nam niezwykłe poczucie komfortu i spokoju ducha, bo wiemy, że firma ta odpowiada za zapewnienie zgodności wszystkich naszych systemów płacowych z przepisami.

Penny Cavener, Senior Director
Celestica


Wyzwania:

  • Pierwszym były rekrutacja i wdrażanie — jak szybko poszerzyć bazę zasobów i pozyskiwanych talentów?
  • Drugim było obciążenie ręcznie wypełnianymi, papierowymi formularzami działu HR.
  • Trzecim natomiast odpowiednie przygotowanie się do procesu transformacji wewnętrznej, którą przechodziliśmy.

Pomoc udzielona przez ADP:

  • Zaoszczędzono 99 000 godzin rocznie po rezygnacji z papierowych formularzy
  • Wdrożono nowy portal SuccessFactorsTM Employee Central w 24 krajach w ciągu 14 miesięcy dzięki wyspecjalizowanej realizacji projektu i pomocy ze strony firmy ADP
  • Poprawiono funkcje samoobsługi dla kierowników i pracowników
  • Poprawiono standaryzację i wydajność
  • Umożliwiono zespołom ds. HR przejście od roli transakcyjnej do funkcji wsparcia strategicznego


Dowiedz się więcej o ADP® Global Payroll.