Lider w rankingu NelsonHall NEAT 2021: Usługi płacowe

Firma analityczna NelsonHall w swym raporcie o obsłudze wynagrodzeń NEAT 2021 uznała firmę ADP za lidera w zakresie ogólnych możliwości cyfrowej listy płac, międzynarodowej listy płac oraz wyników osiąganych w regionie Azji i Pacyfiku. To już siódmy rok, w którym NelsonHall przyznaje ADP pozycję lidera w raporcie NEAT, poświęconym usługom płacowym. Szerokie możliwości cyfrowe stawiają firmę ADP w pozycji, z której doskonale stawia czoła wyzwaniom dzisiejszej gospodarki, ponieważ uczestniczące w niej firmy poszukują rozwiązań listy płac sprawdzających się w skali globalnej oraz dobrze przygotowanych na przyszłość.

Firma NelsonHall w tym roku uznała ADP za lidera we wszystkich trzech rankingach NEAT:

  • Możliwości cyfrowej listy płac
  • Możliwości działania w skali międzynarodowej
  • Możliwości i obecność na rynku APAC

Wyróżnione produkty i usługi obejmują ADP Global Payroll kompleksowe usługi outsourcingu ADP, kompleksowe usługi ADP oraz ADP Next Gen Payroll. Firma NelsonHall uznała ADP za lidera w zakresie możliwości cyfrowej listy płac, co pokazano na poniższym wykresie NEAT.

Zgodnie z definicją przyjętą przez firmę NelsonHall możliwości cyfrowej listy płac obejmują usługi w chmurze, zaawansowaną integrację, inteligentną automatyzację, płatności cyfrowe oraz dostęp do informacji umożliwiających prognozowanie. Oceniając zdolność do dostarczania natychmiastowych korzyści i spełniania przyszłych wymagań klienta, NelsonHall przyznaje dostawcom tytuły Liderów, Firm osiągających sukcesy, Innowatorów i Dużych graczy.

Firma ADP została wyróżniona na podstawie następujących mocnych stron:

  • Długa historia, możliwości oraz uznanie marki jako największego dostawcy listy płac w Stanach Zjednoczonych.
  • Zdolność dostarczenia pełnego pakietu uzupełniających usług outsourcingu HR i technologii, wykraczających poza listę płac, oferującego nabywcom każdej wielkości kompleksowe rozwiązania HCM.
  • Oferowanie głębokich i solidnych zbiorów danych HCM, które są pozyskiwane z puli klientów poprzez ADP DataCloud.
  • Silne zaangażowanie w innowacje w dziedzinie HR, wspierane przez wizję przywództwa, zdefiniowany plan działania ze stałymi i znacznymi inwestycjami w listę płac nowej generacji, możliwości HR i cyfrowe wsparcie.
  • Zdolność do oferowania firmom różnej wielkości kompleksowego pakietu usług listy płac opartego na zaawansowanej technologii.
  • Cyfrowe obsługiwanie usług listy płac, obejmujących możliwości nowej generacji, w tym projekty przeznaczone na urządzenia przenośne, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe i obsługę przystosowaną do przetwarzania naturalnego języka.
  • Oferowanie jednego z największych i najbardziej kompleksowych rynków w dziedzinie HCM dla bezproblemowej integracji z partnerami i dostawcami zewnętrznymi.

Opinia firmy NelsonHall:

„Firma ADP ponownie zdobyła tytuł lidera za niezwykle szeroką i bogatą ofertę usług listy płac, możliwości oraz stałą innowację na rynku. Firma ADP stworzyła szeroki zestaw cyfrowych narzędzi do obsługi listy płac, które są dobrze przygotowane do wspierania firm każdej wielkości w modernizacji i dostosowaniu operacji listy płac do przyszłych potrzeb. Wpływ innowacji firmy ADP był także potwierdzony bardzo dużym zadowoleniem klientów, a także oceną w zakresie zdolności do spełniania bieżących wymagań oraz zdolnością do ciągłego spełniania potrzeb klientów w miarę rozwoju i dojrzewania ich działalności”.

Już teraz pobierz raport NelsonHall o usługach listy płac NEAT 2021 i zobacz wyniki!

TAGS: Naliczanie płac ADP® Global Payroll HCM Duża firma Firma globalna