Na rynku technologii zarządzania zasobami ludzkimi funkcjonują różne terminy — HRM, HCM i HRIS — których wiele osób w branży używa zamiennie. Te zawiłości terminologiczne mogą komplikować proces oceny rozwiązań specjalistom ds. HR i właścicielom firm, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w zarządzaniu ludźmi na dużą skalę. Tymczasem przeanalizowanie znaczenia tych terminów oraz różnic między nimi może ułatwić podjęcie najlepszej decyzji dla danej organizacji.

Jaka jest różnica między HRM a HCM?

Czym są HRM i HCM?

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) i zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM) to metody pomagające w codziennych operacjach HR i osiąganiu długoterminowych, strategicznych celów. Dzięki postępowi technologicznemu ewoluowały one od funkcji głównie administracyjnych do kluczowych elementów niosących biznesową wartość.

Czym jest HRM?

HRM polega na zatrudnianiu właściwych ludzi, efektywnym zarządzaniu pracownikami i optymalizowaniu ich produktywności. Jako oprogramowanie zazwyczaj obejmuje następujące funkcje, które mogą się różnić w zależności od dostawcy:

 • Lista płac
 • Administrowanie świadczeniami
 • Kontrola czasu pracy
 • Rekrutacja
 • Zarządzanie talentami

Jak działa HCM?

HCM wykorzystuje oprogramowanie w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb w zakresie HR, w tym zatrudniania, angażowania i zatrzymywania pracowników. W pełni zintegrowane rozwiązania, które ujednolicają funkcje działu HR, mogą także wyeliminować kosztowne zwolnienia i usprawnić bezpieczne gromadzenie danych wykorzystywanych do podejmowania decyzji przez dyrektorów, specjalistów ds. HR, kierowników oraz pracowników. W rezultacie HCM pomaga firmom sprostać następującym wyzwaniom:

 • Zmieniający się profil demograficzny pracowników
 • Rosnąca liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Coraz bardziej złożone przepisy
 • Struktury organizacyjne oparte na zespołach

HRM a HCM — zasoby ludzkie a kapitał ludzki

Termin „zasoby ludzkie” sugeruje ograniczony zbiór elementów, natomiast „kapitał ludzki” oznacza stałe relacje generujące wartość. Pomijając semantykę, możliwości oprogramowania HRM i HCM są częściowo takie same. Istnieje jednak kilka kluczowych różnic.

Podobieństwa między HRM i HCM

Zarówno oprogramowanie HRM, jak i HCM to rozwiązania zorientowane na ludzi i oparte na danych, które pomagają w definiowaniu i skutecznym wdrażaniu nowych strategii dotyczących pracowników. Inne podobieństwa obejmują następujące funkcje:

 • Automatyzacja
  Pracochłonne zadania, na przykład związane z listą płac i rozliczaniem czasu pracy, są zautomatyzowane w celu zapewnienia większej wydajności.
 • Integracja
  Zintegrowanie podstawowych procesów HR często poprawia przepływ informacji.
 • Samoobsługa
  Pracownicy mogą samodzielnie wykonywać zadania, oszczędzając cenny czas kierownikom.
 • Sztuczna inteligencja
  Chatboty i inne formy sztucznej inteligencji umożliwiają wykonywanie pracy bez udziału człowieka.
 • Bezpieczeństwo danych
  Rozwiązania oparte na chmurze z wielowarstwową ochroną pomagają ograniczać zagrożenia.
 • Monitorowanie zgodności z przepisami
  Dzięki możliwościom monitorowania w skali lokalnej i globalnej firmy mogą łatwiej nadążać za zmianami przepisów.

Jaka jest różnica między HRM a HCM?

Oprogramowanie HRM zaspokaja podstawowe potrzeby w zakresie HR małych i średnich firm. Rozwiązania HCM oferują natomiast szerszy zakres funkcji w całym cyklu życia zawodowego pracowników i mają na celu wspieranie potrzeb dużych przedsiębiorstw w zakresie globalnej zgodności z przepisami i międzynarodowych list płac. Systemy HCM zwykle obejmują również zaawansowane analizy, dane charakterystyczne dla branży oraz złożone raporty.

Wybierz odpowiednie rozwiązanie HR dla swojej firmy

Wybór odpowiedniego rozwiązania HR — czy to HRM, czy HCM — zwykle wymaga dokładnego zbadania istniejących wyzwań i ewentualnych potrzeb. Może się to wydawać przytłaczającym zadaniem, jednak wykonanie poniższych ogólnych kroków często pozwala właścicielom firm i specjalistom ds. HR uprościć proces oceny:

 1. Zidentyfikowanie problemów
  Najczęstsze problemy związane z przestarzałymi systemami HR obejmują złożone przepływy pracy, wysokie koszty posiadania, nieefektywne procesy i brak zgodności.
 2. Szukanie rozwiązań
  Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań HCM o podobnych funkcjach. Jednak rozwiązania, które naprawdę się wyróżniają, oferują skalowalną technologię, użyteczne dane, spersonalizowane doświadczenia pracowników i globalne możliwości.
 3. Określenie wymagań
  Chociaż każda firma ma inne potrzeby, większość szuka systemów, które pomogą zwiększyć rentowność, będą wspierać strategiczny rozwój, przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty, zapobiegać problemom z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami oraz zmniejszą obciążenia zasobów IT.
 4. Weryfikacja wyboru
  Ocena możliwości każdego dostawcy pod kątem listy wymagań w zakresie HCM i zebranie informacji od kluczowych interesariuszy w celu zapewnienia płynnego procesu przejścia.

Często zadawane pytania dotyczące HRM i HCM

Jaka jest różnica między HRM a HRIS, czyli systemem zarządzania zasobami ludzkimi?

Kluczową różnicą między HRIS a HRM są usługi związane z talentami. HRIS zazwyczaj obejmuje od jednej do pięciu podstawowych funkcji działu HR — monitorowanie personelu, listę płac, świadczenia, kontrolę czasu pracy oraz monitorowanie kandydatów. Połączenie tych możliwości z zarządzaniem talentami, oceną pracowniczą i planowaniem sukcesji jest powszechnie określane jako HRM.

Co to jest system HRM?

System HRM to oprogramowanie, które usprawnia przepływ pracy, odciąża administrację i pomaga zmniejszyć nakład pracy wymagany w celach przestrzegania przepisów. Pomaga to działowi HR zyskać wyższą, bardziej strategiczną pozycję w organizacji i może prowadzić do zwiększenia produktywności oraz poprawy wyników finansowych.

Co to jest platforma HCM?

Platforma HCM to zbiór wielu funkcji, które zaprojektowano z myślą o wspieraniu wzrostu i proaktywnym reagowaniu na trendy dotyczące zarządzania pracownikami. W pełni zintegrowane rozwiązania wykraczają poza podstawowe możliwości administracyjne i wykorzystują najnowsze technologie oraz praktyki analityczne do przetwarzania danych, generowania raportów i zapewniania płynnej obsługi użytkownika końcowego.

Jak duży jest rynek HCM?

Eksperci finansowi szacują, że rynek HCM wzrośnie z 17,6 mld USD w 2020 r. do 24,3 mld USD w 2025 r.1. Czynniki wpływające na ten trend obejmują nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, a także rosnącą liczbę małych i średnich firm korzystających z rozwiązań opartych na chmurze do zarządzania pracownikami pracującymi zdalnie i lokalnie.

Czym są dane HCM?

Dane HCM to rejestr interakcji między organizacją a każdym pracownikiem. Najwydajniejsze rozwiązania wykraczają poza wewnętrzne porównania i zapewniają punkty odniesienia w stosunku do konkurentów z branży lub regionu w kluczowych obszarach, takich jak nadgodziny, rotacja, wynagrodzenie i równość płac. Obydwa typy danych można wykorzystać do podejmowania lepszych decyzji dotyczących na przykład harmonogramów pracowniczych czy pakietów świadczeń.

Niniejszy artykuł zawiera praktyczne informacje merytoryczne. ADP nie świadczy usług doradztwa prawnego, podatkowego ani innych usług profesjonalnych.

MarketsandMarkets