Dowiedz się, jak ADP umożliwiła firmie FedEx prowadzenie znacznie prostszych i płynniejszych procesów płacowych.

Rozwiązanie ADP Global Payroll pozwala mi teraz sprawdzić, w których krajach wynagrodzenie jest wypłacane na czas, a w których nie dotrzymano terminów. Nie muszę więc prosić o te informacje różnych zespołów ds. obsługi płacowej. Mamy teraz międzynarodową strukturę własności i jeden system do zbierania informacji ze wszystkimi danymi w tym samym formacie. Ponadto znormalizowane systemy pozwalają nam również na stosowanie zestawu znormalizowanych mechanizmów kontroli.

Natascha Moore, Kierownik ds. międzynarodowych list płac i globalna właścicielka procesu płacowego
FedEx

Wyzwania:

  • Kompleksowe udoskonalenie działań dotyczących naliczania płac w firmie FedEx.
  • Niezwykle ważne było, aby firma FedEx poradziła sobie z dotychczasowymi problemami związanymi z procesem płacowym. Przede wszystkim lista płac była rozproszona w ponad 100 zespołach na całym świecie, co przekładało się na brak międzynarodowych ścieżek eskalacji i bardzo ograniczoną wymianę najlepszych praktyk.
  • Różne regionalne oddziały FedEx w Europie i zespoły płacowe korzystały z 68 różnych aplikacji.
  • Świadomość nadchodzących przepisów dotyczących RODO sprawiła, że bezpieczeństwo danych stało się bardziej istotne niż dotychczas.

Pomoc udzielona przez ADP:

Dowiedz się, jak ADP umożliwiła firmie FedEx prowadzenie znacznie prostszych i płynniejszych procesów płacowych. Pracownicy mogą mieć pewność, że ich wynagrodzenie jest obsługiwane wydajnie i w przejrzysty sposób, a zespoły płacowe nadają na tych samych falach.

Dowiedz się więcej o ADP® Global Payroll