Jak firma Coca-Cola European Partners wdrożyła rozwiązania ADP Global Payroll

Firma CCEP szukała znormalizowanego systemu do zarządzania zarówno procesami HR, jak i listą płac, aby w pełni wykorzystać możliwości listy płac i ujednolicić procesy we wszystkich regionach.

Lista płac to wyjątkowy system, ponieważ zawsze zależy od lokalnych warunków — nie ma globalnych zasad. To jeden z kluczowych obszarów obsługiwanych przez dostawcę, gdzie trzeba nieustannie dostosowywać się do zmian miejscowych przepisów. Niewielu graczy na tym rynku potrafi zapewnić standaryzację, systemy do przechowywania i przetwarzania danych oraz zarządzanie na poziomie ponadregionalnym ― to właśnie stanowi wartość dodaną rozwiązań ADP.

Nico Orie, Wiceprezes ds. Strategii oraz Pracowników i Kultury
Coca-Cola European Partners

Wyzwania:

  • CCEP stanęli wobec wyzwania ujednolicenia procesów we wszystkich regionach, aby zwiększyć efektywność obsługi wynagrodzeń.
  • Oczywiste było, że należy wdrożyć jednolite podejście, aby zwiększyć wydajność i niezawodność systemu oraz usprawnić zarządzanie nim.

Pomoc udzielona przez ADP:

Dzięki wdrożeniu rozwiązania ADP Global Payroll, w tym zaawansowanej integracji podstawowych zadań HR z systemem SuccessFactors, firma CCEP mogła stworzyć jedno znormalizowane, spójne podejście do listy płac ― usprawniając zbiory danych, procesy i procedury w 13 krajach, aby skutecznie połączyć system ADP Global Payroll z głównym systemem HR firmy CCEP.


Dowiedz się więcej o ADP® Global Payroll.