Firma Ventana Research nazwała ADP wzorcowym liderem w obejmujących północnoamerykański rynek raportach Buyers Guides (Domestic Payroll, Global Payroll i Payroll Management) za dostarczanie najlepszych produktów i doświadczeń klienta (Product and Customer Experience). W raportach dotyczących obsługi lokalnej listy płac (Domestic Payroll) i zarządzania listą płac (Payroll Management) doceniono ADP jako jednego z trzech dostawców osiągających najlepsze wyniki.

W raportach zastosowano metodologię Ventana Value Index, która opiera się na poszerzonym badaniu rynku i produktów oraz która została skonstruowana w taki sposób, aby odwzorować proces RFI poprzez uwzględnienie kryteriów wyboru technologii. W badaniu dostawcy technologii są oceniani w zakresie oferty produktowej, która obejmuje najważniejsze elementy oprogramowania płacowego w siedmiu kategoriach produktowych oraz doświadczenie klienta (Customer Experience).

Ventana wskazała na następujące mocne strony ADP:

  • Krajowa lista płac— firma ADP wypadła najlepiej w obszarze doświadczeń klienta, otrzymując ocenę A-, zwłaszcza w kategorii „Walidacja”, gdzie została określona liderem dzięki ugruntowanej pozycji w zarządzaniu krajową listą płac w Ameryce Północnej. W obszarze doświadczeń produktowych firma ADP wypadła doskonale w kategorii „Przydatność”, gdzie otrzymała ocenę A za zaangażowanie i prezentację sposobu obsługi danych płacowych przez pracowników zespołom operacyjnym.
  • Globalna lista płac— firma ADP wypadła najlepiej w obszarze doświadczeń produktowych, otrzymując ocenę A-, zwłaszcza w kategorii „Możliwości”, gdzie otrzymała wysokie noty ze względu na dokładność procesu obsługi listy płac. Doceniono, że firma ADP oferuje również szeroki wybór funkcji produktów, dzięki którym jej platforma jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla działów płacowych. Firma ADP nadal zapewnia obsługę techniczną i obsługę klienta na poziomie, który dał jej ocenę A w kategorii „Walidacja”.
  • Zarządzanie listą płac— firma ADP wypadła najlepiej w obszarze doświadczeń produktowych, otrzymując ocenę A-, zwłaszcza w kategorii „Przydatność”, gdzie otrzymała ocenę A w uznaniu doskonałych ułatwień dostępu oferowanych w ramach UX (User Experience). UX (User Experience) w przypadku produktów ADP sprzyja także szybkiemu wdrożeniu oraz rozumieniu zawartości ekranu, co przełożyło się na wysokie wyniki w kategorii „Przydatność”.

Oto wypowiedź głównego analityka z firmy Ventana:

Mark Smith, partner i dyrektor ds. oprogramowania w Ventana Research: „Konieczność zagwarantowania jak najbardziej efektywnego rozwiązania do obsługi płacowej jest kluczowa w kontekście codziennej działalności każdej organizacji oraz zobowiązania firmy ADP do zapewnienia jak najbezpieczniejszej i jak najsprawniejszej obsługi listy płac. Oceny na poziomie wzorowego lidera uzyskane przez ADP wskazują na stałe zaangażowanie firmy w zarządzanie listą płac na całym świecie. Należy pogratulować ADP jej zdolności do przejścia przez rygorystyczne kontrole, którym poddaje się firmę w badaniu Buyers Guide”.

Ventana Research BG Global Payroll 2023

Pobierz i przeczytaj raport Ventana Research.