ADP liderem w ocenie PEAK na rynkach globalnych, EMEA i APAC

Firma Everest Group opublikowała raport o rozwiązaniach do obsługi płacowej wielu krajów (MCP) PEAK 2022, w którym ocenia wyniki 24 dostawców. Firmę ADP uznano za lidera w ocenie PEAK na rynkach globalnych, EMEA i APAC. ADP, jako lider, wyprzedza innych dostawców usług zwłaszcza pod względem globalnej sieci rozwiązań płacowych i zaawansowanych możliwości technologicznych . ADP może się poszczycić wysokimi wynikami w zakresie upowszechnienia na rynku, wizji i strategii oraz technologii.

Raport stanowi obiektywną ocenę opartą na danych wraz z porównaniem dostawców rozwiązań MCP na podstawie ich sukcesów na rynku i zdolności realizacji celów. Firma ADP została uznana za lidera w następujących obszarach:

  • Poszerzanie obecności na rynkach globalnych poprzez obsługę kolejnych krajów
  • Prezentowanie kluczowych wniosków w ramach statystyk dotyczących różnorodności, równości i integracji (DEI) oraz trendów związanych z pracownikami
  • Rozszerzanie globalnej listy płac i wprowadzenie równoległej listy płac
  • Wsparcie klientów w strategii ciągłości działania, stabilności systemu, a także w zarządzaniu relacjami z ich klientami.
  • Zwiększanie funkcjonalności w celu podniesienia stopnia integracji z systemami płacowymi i systemami HR oraz śledzenia postępów

„ADP, odpowiadając na obecne oczekiwania klientów kupujących rozwiązania płacowe, koncentruje się na dostarczaniu kluczowych informacji na temat pracowników, zapewnianiu wsparcia klientom za pośrednictwem różnych kanałów oraz zwiększaniu zadowolenia interesariuszy. Stałe inwestowanie w badania i rozwój, doradztwo, kompleksowa obsługa procesów oraz innowacyjne plany działania związane z produktami pomogły firmie utrzymać czołową pozycję w ocenie Global MCP PEAK Matrix® przygotowanej przez Everest Group” — twierdzi Priyanka Mitra, dyrektorka ds. praktyk w Everest Group.

Firmę ADP wyróżniono przede wszystkim za jej globalną sieć rozwiązań płacowych i zaawansowane możliwości technologiczne. Wszystkie te rozwiązania możemy wdrażać u klientów, aby pomóc im w projektowaniu lepszego środowiska pracy. Zachęcamy do zapoznania się z raportem i zapraszamy do kontaktu, aby się przekonać, w jaki sposób ADP wspiera firmy we wdrażaniu usprawnień.

Everest Group klasyfikuje dostawców usług w oparciu o trzy kategorie: Liderzy, Główni konkurenci oraz Firmy aspirujące. Matryca PEAK to rozwiązanie używane do oceny sukcesu rynkowego i ogólnej zdolności do osiągania celów przez dostawców usług. Według Everest Group wyłonieni liderzy wyróżniają się znaczącą obecnością na rynkach we wszystkich regionach. ADP może się poszczycić wysokimi wynikami w zakresie upowszechnienia na rynku, wizji i strategii oraz technologii.