Instytut badawczy NelsonHall określił firmę ADP mianem Lidera HCM w raporcie Next Generation HCM Technology NEAT 2023 w segmentach dużych, średnich oraz małych przedsiębiorstw. Narzędzie NelsonHall Vendor Evaluation & Assessment Tool (NEAT) wskazuje dostawców, którzy są Liderami, Firmami sukcesu, Innowatorami i Głównymi graczami. Liderzy to dostawcy, którzy wykazują zarówno wysoką zdolność do zapewnienia natychmiastowych korzyści, jak i duży potencjał spełnienia przyszłych wymagań.

Mocne strony firmy ADP wyróżnione w badaniu:

  • Oferuje platformy technologii HCM działające w chmurze, wykorzystujące sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, które są przeznaczone na urządzenia przenośne i zostały zintegrowane w różnych modułach z możliwością oferowania szeregu ukierunkowanych rozwiązań dla każdego segmentu rynku, w tym dla międzynarodowych korporacji.
  • Oferuje bogate i sprawdzone rozwiązania cyfrowe HCM, które uzupełniają ofertę firmy oraz poszerzają możliwości w zakresie technologii HCM i usług HR, w tym ADP DataCloud, ADP Marketplace, ADP Wisely oraz ADP Voice of the Employee.
  • Zapewnia pełną ofertę usług outsourcingu HR, dzięki którym nabywcy każdej wielkości mogą zaspokoić potrzeby związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi pod jednym adresem. Firma wspierana jest przez jedno z najlepszych rozwiązań do obsługi listy płac, aktualnie dostępnych na rynku, wykorzystujących technologie cyfrowe, które obejmują możliwości cyfrowe nowej generacji.
  • Silne zobowiązanie w rozwijanie innowacji, wspierane przez wizję przywództwa, oraz uzgodniony plan ciągłych inwestycji w rozwiązania HCM, który ma na celu wprowadzanie na rynek udoskonaleń cyfrowych i możliwości HCM nowej generacji przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji / uczenia maszynowego, prognoz biznesowych i analityki porównawczej.
  • Wykorzystując rozwiązanie ADP DataCloud, udostępnia jedną z najbardziej niezawodnych hurtowni danych HCM, pochodzących z prawie miliona organizacji swoich klientów, dostarczając praktycznych danych na temat kadr i płac w celu wspomagania decyzji biznesowych i tworzenia analiz porównawczych.
  • Otwarte podejście do zarządzania zasobami ludzkimi za pośrednictwem ADP Marketplace otworzyło dostęp do twórców oprogramowania, integratorów systemów i innych aplikacji HRM, zapewniając klientom możliwość korzystania z szerokiej listy dostawców usług wykraczających poza rozwiązania oferowane przez firmę ADP, po to aby zaspokoić ich indywidualne potrzeby.

Poniżej przytaczamy wypowiedź głównego analityka:

"Instytut badawczy NelsonHall określił firmę ADP mianem lidera technologii HCM w segmentach małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Dzięki znacznym inwestycjom i koncentracji na innowacjach firma ADP wprowadziła rozwiązania HCM nowej generacji, które na szeroką skalę wykorzystują technologię ADP DataCloud oraz uczenie maszynowe (ML) w celu dostarczania inteligentnych i spersonalizowanych treści dla pracowników czy też kierowników w realizowanych przez nich zadaniach, dostosowując możliwości platformy do wspierania stale ewoluującego miejsca pracy” — DeeAnna Warrington, główny analityk branży technologii i usług HR w NelsonHall.

Next Generation HCM Technology 2023 Mid-Large Market

Next Generation HCM Technology 2023 SMB Market

Pobierz i zapoznaj się z raportem firmy badawczej NelsonHall.