Firma ADP została uznana za lidera rynku w badaniu NelsonHall Payroll NEAT Assessment 2023. Firma analityczna NelsonHall, korzystając z autorskiego narzędzia NEAT do oceny dostawców usług płacowych, wskazała ADP jako lidera we wszystkich segmentach rynku, w tym w kategorii Digital Payroll Capability (cyfrowa lista płac), Multi-Country Capability (działanie w skali międzynarodowej) i Payroll Plus (Extended HR) Capability (usługi HR wykraczające poza listę płac).

NEAT definiuje liderów jako dostawców, którzy wykazują zarówno wysoką zdolność do zapewnienia natychmiastowych korzyści, jak i duży potencjał spełnienia przyszłych wymagań klientów. Oceny dostawców opierają się na szeroko zakrojonej analizie rynku oraz informacjach zwrotnych od klientów, dotyczących głównie potencjału dostawców do wsparcia innowacji, transformacji i zaspokojenia przyszłych potrzeb klientów w zakresie listy płac.

Firma NelsonHall wyszczególniła mocne strony ADP:

  • Bogata historia— 70-letnie doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu listy płac, reputacja marki jako największego dostawcy usług płacowych w Stanach Zjednoczonych (a według niektórych także na świecie) dostarczającego rozwiązania z zakresu listy płac i HCM dla 41 mln pracowników na całym świecie i opłacającego 1 na 6 amerykańskich pracowników.
  • Zakres usług outsourcingowych— możliwość oferowania firmom dowolnej wielkości kompleksowego pakietu zaawansowanych technologicznie usług płacowych, w tym elastycznych opcji outsourcingu ułatwiających wdrożenie i zestawu innowacyjnych rozwiązań cyfrowych do modernizacji obsługi listy płac.
  • Rozszerzanie działalności— bezpośrednie wsparcie personelu ADP w zakresie przetwarzania listy płac w 63 krajach oraz historia strategicznych przejęć pozwalających na stałe rozszerzanie zasięgu działania przy wsparciu lokalnych partnerów w zakresie obsługi płac i objęcie usługami ponad 140 krajów.
  • Cyfrowa lista płac— jedna z najbardziej dojrzałych ofert usług obsługi listy płac z wykorzystaniem technologii cyfrowych obejmujących funkcje nowej generacji, optymalizacje pod kątem urządzeń przenośnych oraz ulepszenia oparte na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i przetwarzaniu języka naturalnego, w tym chatboty, geofencing, raporty analityczne i testy porównawcze za pośrednictwem ADP DataCloud. Wykorzystując rozwiązanie ADP DataCloud, ADP zapewnia solidną hurtownię danych HCM, która przekształca dane kadrowo-płacowe w przydatne informacje wpływające na decyzje biznesowe.

Oto wypowiedź głównego analityka NelsonHall:

Dyrektor ds. badań usług oraz technologii HR w NelsonHall, Liz Rennie: „ADP jest liderem w dziedzinie obsługi listy płac we wszystkich segmentach rynku ze względu na innowacyjność, dojrzałość i szeroki zakres oferty, a także zdolność do wspierania organizacji każdej wielkości, stałe dostarczanie wartości i wysoką kulturę obsługi. Ponadto pozycja ADP jako lidera w zakresie cyfrowej listy płac jest świadectwem ciągłych inwestycji w opracowywanie nowych narzędzi płacowych i nieustanne unowocześnianie technologii wspierających procesy cyfrowe”.

Graph Payroll-NEAT-MultiCountry

Graph Payroll-NEAT-Digital-Payroll

Pobierz i przeczytaj raport firmy NelsonHall.