Firma analityczna NelsonHall określiła firmę ADP® mianem Lidera w raporcie Next Generation HCM Technology NEAT 2021 obejmującym zarówno małe firmy, jak i średnie oraz duże segmenty rynku. Narzędzie NelsonHall Vendor Evaluation & Assessment Tool (NEAT) wskazuje dostawców, którzy są Liderami, Firmami sukcesu, Innowatorami i Głównymi graczami, a także analizuje ich możliwości zapewniania natychmiastowych korzyści i spełniania przyszłych wymagań klientów.

Poniżej przytaczamy wypowiedź głównego analityka:

„Koncentracja na celach i ciągłe inwestycje firmy ADP w ostatnich latach pozwoliły na szybki rozwój oferowanej przez nią technologii HCM i możliwości, a także sprawiły, że przestała być ona postrzegana przez rynek jako jedynie dostawca listy płac. Dzięki pokaźnym inwestycjom firma ADP dokonała znacznego postępu w rozwoju swojej oferty technologii HCM. Wprowadziła wiele rozwiązań nowej generacji odpowiadających wizji i celowi marki „Always designing for people”, a także dostosowała funkcje swojej platformy tak, aby zaspokajały ciągle zmieniające się potrzeby pracodawców”.

— raport NelsonHall Next Generation HCM Technology NEAT 2021

Firma ADP zyskała uznanie za:

  • Rozwijane platformy technologii HCM działające w chmurze
  • Rozszerzone rozwiązania cyfrowe HCM, które uzupełniają oferowaną przez nią technologię HCM i usługi HR oraz zwiększają ich możliwości, w tym ADP DataCloud, ADP Mobile i ADP Virtual Assistant
  • ADP Marketplace, które zapewnia otwarty dostęp programistom, integratorom systemów i innym dostawcom rozwiązań do zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), umożliwiając zintegrowanie ich usług i rozwiązań
  • Pełną ofertę uzupełniających usług i rozwiązań w zakresie outsourcingu HR, dzięki którym nabywcy każdej wielkości mogą zaspokoić swoje potrzeby związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w jednym miejscu
  • Duże zaangażowanie w innowacje objawiające się wizją przywództwa oraz określonym planem ciągłych inwestycji w rozwiązania HCM, który ma na celu wprowadzanie na rynek funkcji HCM nowej generacji i możliwości cyfrowych

Pobierz raport Next Generation HCM Technology NEAT 2021 firmy NelsonHall już teraz!