9 marca 2022

Ochrona danych osobowych w ostatnich latach nabrała większego znaczenia, również wskutek unijnego rozporządzenia RODO. Świadomość pracowników w relacjach z pracodawcami znacznie wzrosła, co przekłada się na wyższy poziom ochrony danych osobowych w stosunkach pracy. Tomasz Czerkies, radca prawny w ADP Polska, tłumaczy, jak wygląda kwestia przetwarzania danych osobowych na etapie rekrutacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 221 Kodeksu pracy), na etapie rekrutacji potencjalny pracodawca może żądać od kandydata do pracy podania jedynie kilku danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe. Jeżeli dana osoba zostanie już zatrudniona
w firmie, pracodawcy przysługuje prawo do zażądania innych danych: numeru PESEL, adresu zamieszkania, danych osobowych dzieci pracownika (np. w zakresie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego).

Ustawodawca nie rozróżnia natomiast etapu pośredniego, tj. etapu gdy dany kandydat został już wybrany na etapie rekrutacji, przy czym jeszcze nie doszło do zawarcia umowy o pracę i w ten sposób nabycia statusu pracownika. W praktyce natomiast – przynajmniej z punktu widzenia działu HR – już na tym etapie często istnieje potrzeba przekazania przez pracownika dodatkowych danych, umożliwiających chociażby zgłoszenie pracownika, czy też członków jego rodziny do ZUS bez konieczności zbierania tych danych, już po podpisaniu umowy o pracę – wyjaśnia Tomasz Czerkies, radca prawny w ADP Polska.  

Złożone procesy kadrowe

Procesy kadrowe – nieraz złożone i wieloetapowe – są często budowane w taki sposób, że jeszcze na etapie przed podpisaniem umowy o pracę, dana osoba wypełnia szereg dokumentów kadrowych.

Aby ułatwić pracę działów HR, warta rozważenia jest propozycja modyfikacji wskazanych wyżej postanowień Kodeksu pracy, tak aby umożliwić bez żadnych wątpliwości, zbieranie niezbędnych danych do wprowadzenia pracownika do organizacji danego pracodawcy jeszcze na etapie przed popisaniem umowy o pracę – zaznacza ekspert ADP Polska.

Sygnatariusz
ADP Polska