Oświadczenie firmy ADP dotyczące wykorzystywania plików cookie i ochrony prywatności

Data wejścia w życie: 8 maja 2018 r

Ostatnia aktualizacja: 1 Czerwiec 2023 r

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową lub korzysta z naszej aplikacji mobilnej, gromadzimy określone informacje automatycznie, korzystając z technologii takich jak pliki cookies, znaczniki pikselowe, narzędzia analizy pracy przeglądarek, dzienniki serwera i znaczniki nawigacyjne. Przykładowo, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, umieszczamy na Państwa komputerze pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przesyłane przez strony internetowe na komputer użytkownika lub na inne urządzenie połączone z internetem w celu umożliwienia unikalnej identyfikacji przeglądarki użytkownika lub przechowywania w niej informacji lub ustawień. Pliki cookies pozwalają nam Państwa rozpoznać podczas kolejnych wizyt w serwisie. Umożliwiają nam również uwzględnienie Państwa preferencji podczas korzystania z serwisu oraz wykrywanie określonych rodzajów oszustw. W wielu przypadkach istnieje możliwość zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookies oraz rezygnacji z korzystania z technologii gromadzenia plików cookies i innych danych poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Każda przeglądarka jest inna, więc zachęcamy do odwiedzenia sekcji „Pomoc” w przeglądarce, aby dowiedzieć się o preferencjach dotyczących plików cookies oraz innych dostępnych ustawieniach dotyczących ochrony poufności.

ADP wykorzystuje również pliki flash cookies (zwane również lokalnymi obiektami udostępnionymi) i inne podobne narzędzia do personalizacji i usprawnienia korzystania z internetu. Adobe Flash Player to aplikacja umożliwiająca szybkie ładowanie treści dynamicznych, takich jak klipy wideo i animacja. Pliki flash cookies wykorzystujemy do celów bezpieczeństwa oraz aby ułatwić zapisywanie ustawień i preferencji w sposób podobny do plików cookies dla przeglądarek, przy czym stosowany jest w ich przypadku inny interfejs niż interfejs przeglądarek. W celu zarządzania plikami flash cookies należy przejść na stronę Adobe pod adresem http://kb2.adobe.com/cps/526/52697ee8.html lub www.adobe.comADP nie wykorzystuje plików flash cookies ani innych podobnych technologii na potrzeby reklamy behawioralnej i opartej na zainteresowaniach.

Znaczniki pikselowe i znaczniki nawigacyjne to małe obrazki umieszczane na stronach internetowych lub w naszych mailach, umożliwiające nam ustalenie, czy wykonali Państwo określone czynności. Gdy odwiedzają Państwo te strony lub otwierają bądź klikają Państwo na email, znaczniki pikselowe i nawigacyjne generują powiadomienie o takich czynnościach. Narzędzia te pozwalają nam zmierzyć czas reakcji na naszą korespondencję oraz ulepszyć oferowane przez nas strony internetowe i oferty promocyjne.

Gromadzimy wiele rodzajów informacji przy pomocy plików cookies i innych technologii. Między innymi gromadzimy informacje z urządzeń, na których odwiedzają Państwo naszą stronę, z rodzaju systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki, domeny oraz innych ustawień systemowych, a także języka stosowanego przez ten system i kraju oraz strefy czasowej, w której znajduje się urządzenie. Nasz serwer zapisuje również adres IP przypisany do urządzenia, przy pomocy którego łączą się Państwo z internetem. Adres IP to unikalny numer wykorzystywany przez urządzenia do identyfikacji i komunikowania się między sobą w internecie. Możemy również gromadzić informacje o stronie internetowej, którą odwiedzili Państwo przed wejściem do serwisu ADP oraz o stronie internetowej, którą odwiedzą Państwo po opuszczeniu naszego serwisu.

W wielu przypadkach informacje gromadzone przez nas przy użyciu plików cookies i innych narzędzi są wykorzystywane w sposób uniemożliwiający identyfikację, bez odniesień do Danych Osobowych. Przykładowo, zgromadzone informacje o użytkownikach serwisu wykorzystujemy do optymalizacji stron internetowych i analizy schematów ruchu w serwisie. W niektórych przypadkach kojarzymy informacje gromadzone przy pomocy plików cookies i innych technologii z Państwa Danymi Osobowymi. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności dotyczy informacji kojarzonych z Państwa Danymi Osobowymi.

Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się filmy osadzone z YouTube. Po kliknięciu filmu osadzonego z YouTube film ten jest wczytywany z domeny obsługiwanej przez YouTube. Choć włączyliśmy tryb zwiększonej prywatności dla filmów osadzonych z YouTube, który uniemożliwia YouTube umieszczanie śledzących plików cookie na Twoim urządzeniu podczas oglądania filmów na naszej stronie, YouTube może zapisać Twój adres IP oraz inne informacje o urządzeniach do własnych celów. Aby dowiedzieć się więcej o trybie zwiększonej prywatności YouTube, odwiedź stronę wsparcia YouTube pod adresem https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=pl-PL&ref=axbom.com#. Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania adresów IP przez YouTube, odwiedź politykę prywatności YouTube pod adresemunte r https://policies.google.com/privacy?sjid=60584270626491410-NA.

ADP łączą stosunki z zewnętrznymi firmami reklamowymi dotyczące umieszczania reklam na niniejszej stronie internetowej i innych stronach, oraz realizacji funkcji monitorowania i tworzenia raportów dla niniejszej strony i innych stron. Takie zewnętrzne firmy reklamowe mogą umieszczać pliki cookies na Państwa komputerze podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej lub innych stron, w celu wyświetlania Państwu reklam ukierunkowanych. Takie zewnętrzne agencje reklamowe nie gromadzą w tym procesie Danych Osobowych, a my nie udostępniamy im Danych Osobowych w ramach tego procesu. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności nie dotyczy metod gromadzenia lub wykorzystywania informacji gromadzonych przez tych dostawców. Więcej informacji na temat reklam firm zewnętrznych znajdą Państwo na stronie Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem www.networkadvertising.org. Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania treści od wielu zewnętrznych firm reklamowych pod adresem http://bit.ly/2Ig9IgT.

Mimo, że w naszych serwisach nie stosujemy obecnie mechanizmu rozpoznawania różnych funkcji typu „Nie śledź” w przeglądarkach, oferujemy Osobom Fizycznym możliwość zarządzania preferencjami, zgodnie z postanowieniami powyższych punktów. Od współpracujących z nami zewnętrznych agencji reklamowych wymagamy dołożenia racjonalnych starań w celu respektowania funkcji „Nie śledź” w przeglądarkach poprzez niestosowanie reklam ukierunkowanych wobec użytkowników stron, których przeglądarki mają włączoną funkcję „Nie śledź”. Mamy jednak świadomość, że niektóre firmy nie mają obecnie takiej opcji. Więcej informacji na temat opcji śledzenia w przeglądarkach i funkcji Nie śledź znajdą Państwo pod adresem www.allaboutdnt.org.

ADP korzysta z usług Google Analytics jako dostawcy zewnętrznego. Więcej informacji o sposobach wykorzystywania danych przez Google Analytics zawiera dział „Jak Google wykorzystuje dane podczas korzystania przez Państwa ze stron lub aplikacji naszych partnerów”, dostępny pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/.