ADP liderem globalnego rynku płac według Everest Group, NelsonHall i Ventana Research

15 grudnia, 2023

Trzy główne rankingi branżowe podkreślają silną pozycję ADP w obszarach zasięgu, technologii, obsługi klienta i analityki

Roseland / Seattle, 15 grudnia 2023 - W trzech różnych raportach przygotowanych przez wiodących analityków branżowych, ADP zostało uznane za niekwestionowanego lidera zarówno na globalnym, jak i północnoamerykańskim rynku płac. Raporty przygotowane przez trzy niezależne organizacje – Everest Group, NelsonHall i Ventana Research – stanowią skrupulatną ocenę wiodących globalnych dostawców usług płacowych, uwzględniające wywiady z klientami oraz szeroko zakrojone badania rynku i produktów. Dane te dostarczają nabywcom technologii płacowych kluczowych informacji potrzebnych do wyboru partnera biznesowego.

Everest Group umieściła ADP na pierwszym miejscu spośród 27 dostawców w raporcie „Multi-Country Payroll (MCP) Solutions PEAK™ Matrix” w trzech segmentach: Global, EMEA i APAC. Analiza Everest Group definiuje liderów jako dostawców technologii, którzy mają zarówno silną wizję i odpowiednie narzędzia, jak i wpływ na rynek. Ponadto liderzy inwestują we własne technologie i bezpieczeństwo danych. ADP konsekwentnie zdobywa laury lidera od pierwszej edycji raportu w 2013 roku, dzięki wspieraniu zróżnicowanych potrzeb globalnych klientów i wprowadzaniu innowacji w branży płacowej. Klienci cytowani w raporcie w szczególności doceniają zarządzanie relacjami i proaktywne podejście zespołu wdrożeniowego i operacyjnego ADP.

Szeroki zasięg działania i świadczenia usług oraz rozbudowane możliwości integracji sprawiają, że ADP ma silną pozycję na rynku płac wielostronnych – wyjaśnia Priyanka Mitra, wiceprezes Everest Group.Firma stale ulepsza swoją platformę, kładąc duży nacisk na analitykę i dane oraz płynne wdrażanie zmian, aby poprawiać odbiór klientów. Dzięki budowaniu oferty otwartej na przyszłość i ciągłym inwestycjom w tym kierunku, firma utrzymała pozycję lidera w klasyfikacji Everest Group's MCP Solutions PEAK Matrix® Assessment.

Raport NelsonHall z listopada 2023 r. wskazał ADP jako lidera we wszystkich segmentach rynku, w tym w obszarach cyfrowych możliwości kadrowo-płacowych, obsługi wielu krajów i Payroll Plus (Extended HR). Metodologia NelsonHall definiuje liderów jako dostawców oferujących zarówno wysoką zdolność do dostarczania natychmiastowych korzyści, jak i wysoką zdolność do spełnienia przyszłych wymagań klientów. Oceny dostawców opierają się na szeroko zakrojonej analizie rynku i informacjach zwrotnych od klientów, głównie w odniesieniu do wspierania innowacji, transformacji i zaspokajania przyszłych potrzeb klientów w zakresie płac.

– ADP jest liderem branży płac we wszystkich segmentach rynku ze względu na ciągłe innowacje, dojrzałość i szeroki zakres oferty oraz zdolność do wspierania organizacji każdej wielkości, konsekwentnie dostarczając wartość i silną kulturę obsługi – mówi Liz Rennie, dyrektor ds. badań nad technologiami i usługami HR w NelsonHall. – Co więcej, pozycja ADP jako lidera w dziedzinie cyfrowych rozwiązań płacowych jest świadectwem ciągłych inwestycji firmy w rozwój nowych narzędzi płacowych i ciągłego unowocześniania technologii w celu wspierania procesów cyfrowych.

W globalnym raporcie Ventana Research firma ADP uzyskała najlepsze wyniki w obszarze ogólnych wymagań dotyczących produktu i doświadczenia klienta. Ventana Research uznała ADP również za lidera w raporcie „North American Domestic and Payroll Management (Overall Payroll)”. Raporty wykorzystują metodologię Ventana Value Index, która opiera się na szeroko zakrojonych badaniach rynkowych i produktowych i ocenia dostawców pod kątem kluczowych elementów oprogramowania płacowego w siedmiu kategoriach.

Konieczność zagwarantowania skutecznego przetwarzania płac jest kluczowa dla każdej organizacji, a firma ADP pokazuje swoje zaangażowanie i umiejętności w tym procesie – powiedział Mark Smith, partner i dyrektor ds. oprogramowania w Ventana Research. – Oceny ADP Exemplary i Leader wskazują na ciągłe zaangażowanie w zarządzanie płacami na całym świecie, dlatego należy pogratulować firmie ADP wyniku zarówno na rynku globalnym, jak i w USA.

Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy wyróżnieni na rynku Stanów Zjednoczonych, jak i globalnie – mówi Virginia Magliulo, prezes Employer Services International w ADP. – W dynamicznym świecie pracy nieustannie wprowadzamy innowacje i odpowiadamy na potrzeby naszych klientów na całym świecie. Łącząc nasze bezkonkurencyjne dane o pracownikach – oparte na świadczeniu usług płacowych w ponad 140 krajach – z mocą technologii nowej generacji, możemy dostarczać rozwiązania dostosowane do potrzeb, aby pomóc firmom odnieść sukces niezależnie od wielkości organizacji i miejsca jej funkcjonowania.

Więcej informacji na temat pozycji ADP w rankingu Everest Group Multi-Country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix Assessment można znaleźć tutaj. Więcej informacji na temat pozycji firmy ADP w ocenie NEAT dotyczącej wynagrodzeń NelsonHall można znaleźć tutaj. Więcej informacji na temat pozycji ADP w raportach Ventana Payroll można znaleźć tutaj (Globalny przewodnik dla kupujących listy płac) oraz tutaj, (Przewodnik dla północnoamerykańskich krajowych nabywców płac).

O ADP (NASDAQ-ADP)

Tworzymy lepszą przestrzeń dla pracy. Dostarczamy innowacyjne produkty, najwyższej jakości usługi i wyjątkowe doświadczenia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał pracowników. HR, zarządzanie talentami, benefitami pozapłacowymi, listą płac przy zgodności z przepisami. W oparciu o dane, z myślą o ludziach. Dowiedz się więcej na pl.adp.com.

ADP, logo ADP oraz hasło “Always Designing for People” to znaki handlowe należące do ADP, Inc. Wszelkie pozostałe znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2023 ADP, Inc.

Kontakt dla mediów:

Monika Dawidejt, BrandLab, tel. +48 600 095 885, m.dawidejt@brandlab.pl