Raport ADP: Ogół rynku zaczyna odrabiać straty do firm Nowoczesnej Gospodarki

16 sierpnia, 2021

Warszawa, 16 sierpnia 2021 r. – Mimo że w II kw. 2021 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki wciąż zatrudniały z większą skutecznością niż ogół rynku, to jednak różnica między nimi znacznie zmalała, kształtując się na najniższym w czasie pandemii poziomie (1,97 p.p.) – wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2021”, przygotowanego przez ADP Polska. Od kwietnia do czerwca firmy wdrażające innowacyjne rozwiązania zwiększyły zatrudnienie o 3,17 proc. (vs II kw. 2020 r.), natomiast ogół rynku o 1,12 proc. (vs II kw. 2020 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego). W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki nieznacznie wzrósł i wyniósł 139,41.

Chociaż wiele sektorów gospodarki wciąż zmaga się z wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19, to poprawiająca się sytuacja na rynku pracy może napawać optymizmem. W II kw. 2021 r. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, osiągnęło po raz pierwszy od początku pandemii dodatni rezultat, zwiększając zatrudnienie o 1,2 proc. (vs II kw. 2020 r.). Zmniejszył się tym samym dystans między ogółem rynku a firmami Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwami wdrażającymi innowacyjne rozwiązania, które w analizowanym okresie osiągnęły 3,17 proc. wzrost (vs II kw. 2020 r.). W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki zwiększył się o 1,97 i wyniósł 139,41[1].

– Rosnąca z miesiąca na miesiąc liczba ofert pracy, coraz wyższe płace, a także niska stopa bezrobocia – te aktualne dane rynkowe wskazują, że rynek pracy w dobrym stylu wraca do stanu sprzed pandemii. Nie dziwi zatem odnotowany w drugim kwartale tego roku wzrost zatrudnienia w firmach ogółu rynku. Jednak to wciąż przedsiębiorstwa Nowoczesnej Gospodarki skuteczniej – również w czasie pandemii – zwiększają zatrudnienie. To właśnie te nowoczesne i elastyczne firmy nie tylko lepiej radzą sobie z pojawiającymi się wyzwaniami, ale również są bardziej konkurencyjne i aktywniej oraz skuteczniej przyciągają nowych pracowników – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska. – Oczywiście, są to tylko symptomy pozytywnych zmian i dopiero kolejne kwartały pokażą, czy tendencja ta się utrzyma – dodaje ekspertka.

Duże firmy usługowe stanowią o sile Nowoczesnej Gospodarki

Firmy usługowe Nowoczesnej Gospodarki jako pierwsze odczuły konsekwencje wynikające z pandemii COVID-19, odnotowując w II kw. 2020 r. mniejszą dynamikę wzrostu zatrudnienia niż przedsiębiorstwa produkcyjne (+2,96 proc. vs +5,46 proc.). Od tamtego momentu jednak to właśnie ten sektor utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu, osiągając w II kw. tego roku 4,34 proc. wzrostu (vs II kw. 2020 r.). O sile firm usługowych stanowią przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 osób, które w analizowanym okresie zwiększyły zatrudnienie o 5,61 proc. (vs II kw. 2020 r.).

– Wyniki pokazują, że w sytuacji znacznej konkurencji na rynku pracy, to duże przedsiębiorstwa usługowe, które często działają w sposób scentralizowany, skuteczniej przyciągają nowe talenty. Duży, globalny gracz jest często dla pracowników gwarancją bezpieczeństwa, wyższej pensji, a także międzynarodowych standardów.To właśnie innowacyjne, duże przedsiębiorstwa trzeci kwartał z rzędu odnotowują najwyższą w zestawieniu dynamikę wzrostu – wyjaśnia Anna Barbachowska. – Po pierwszym szoku na początku pandemii i zamrożeniu procesów rekrutacyjnych, firmy usługowe bardzo szybko dostosowały się do nowych realiów, reorganizując podstawowe procesy funkcjonowania, dzięki czemu niezależnie od tego czy w trybie zdalnym, czy stacjonarnym są w stanie utrzymać stabilność biznesu, która obecnie jest kluczowa dla osób poszukujących nowego miejsca pracy – dodaje.

Produkcja utrzymuje status quo

W I kw. 2021 r. zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki wzrosło o zaledwie 1,12 proc. (vs I kw. 2020 r.), co było najniższą dynamiką wzrostu w tym sektorze w historii raportu. II kw. 2021 r. nie przyniósł istotnych zmian – dynamika wzrostu (vs. II kw. 2020 r.) wyniosła 1,26 proc. (vs II kw. 2020 r.). Co istotne, podobny wzrost odnotowały zarówno firmy zatrudniające powyżej 500 osób (+1,15 proc. vs. II kw. 2020 r.), jak i małe przedsiębiorstwa (+1,28 proc. vs. II kw. 2020 r.)

– Na początku pandemii, gdy społeczeństwo skupiło się na magazynowaniu dóbr, firmy produkcyjne utrzymały wysoką dynamikę zatrudnienia, aby odpowiedzieć na ponadprzeciętne zapotrzebowanie. Jednak kiedy popyt się unormował, wiele firm produkcyjnych musiało wyhamować produkcję, co odbiło się to również na poziomie zatrudnienia w tym sektorze. Od trzech kwartałów w produkcji odnotowujemy utrzymującą się niską dynamikę wzrostu zatrudnienia, co może oznaczać stabilizację w tym obszarze – analizuje Anna Barbachowska.

O ADP (NASDAQ-ADP)

Tworzymy lepszą przestrzeń dla pracy. Dostarczamy innowacyjne produkty, najwyższej jakości usługi i wyjątkowe doświadczenia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał pracowników. HR, zarządzanie talentami, benefitami pozapłacowymi, listą płac przy zgodności z przepisami. W oparciu o dane, z myślą o ludziach. Dowiedz się więcej na www.adp.pl.

ADP, logo ADP oraz hasło “Always Designing for People” to znaki handlowe należące do ADP, Inc. Wszelkie pozostałe znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2021 ADP, Inc.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com
Patrycja Maciąg, BrandLab, tel. +48 660 506 223, p.maciag@brandlab.pl


[1] Metodologia opracowywania Wskaźnika bazuje na analizie różnicy w poziomu zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki oraz ogółu rynku. Dane do obliczenia wskaźnika gromadzone są na podstawie analiz własnych ADP oraz ogólnodostępnych źródeł (np. raportów Głównego Urzędu Statystycznego). Wartość bazowa wskaźnika wynosząca 100 przypada na 1.01.2019 r. Dane aktualizowane są w ujęciu kwartalnym.