ADP liderem indeksu równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami

06 sierpnia, 2021

ADP uzyskało najwyższą notę w indeksie DEI stworzonym przez Disability:IN i Amerykańskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnościami. Światowy lider usług kadrowo-płacowych otrzymał najwyższą ocenę w globalnym indeksie dot. równouprawnienia osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy. Nagroda została wręczona za wdrożoną kulturę włączającą i wspierającą osoby z niepełnosprawnościami w biznesie.

DEI (Indeks Równości Niepełnosprawności) jest wspólną inicjatywą Amerykańskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnościami (AAPD), największej amerykańskiej organizacji na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, oraz Disability:IN, globalnej sieci na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami w biznesie. Indeks DEI został opracowany przez Komitet Doradczy DEI, grupę liderów biznesu, ekspertów politycznych i rzeczników zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami.

Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy docenieni za tworzenie kultury integracyjnej, wspierającej wszystkich naszych współpracowników na całym świecie – mówi Bob Lockett, dyrektor ds. różnorodności i talentów w ADP. – Równość w miejscu pracy i integracja są podstawą naszych wartości i potężnym motorem innowacji. Aby promować największy potencjał ludzi, musimy tworzyć miejsca pracy, które są dostosowane do ich indywidualnych potrzeb oraz umiejętności. Dzięki wysiłkom – pracy naszej grupy zasobów biznesowych Thrive, dostępnej technologii, integracyjnych inicjatyw rekrutacyjnych oraz szkoleń z nieświadomych uprzedzeń – budujemy miejsce pracy, które umożliwia wszystkim pracownikom pełne zaangażowanie się w wykonywane czynności – dodaje.

Indeks Równości Niepełnosprawności promuje firmy, które mają udział w tworzeniu bardziej sprawiedliwego społeczeństwa dla  osób z niepełnosprawnościami – mówi Maria Town, prezes i dyrektor generalny AAPD. – To ukłon w stronę respektowania praw 60 milionów osób z niepełnosprawnościami w USA. Cieszymy się, widząc postęp, jaki dokonuje się dzisiaj.

Firma ADP jest zaangażowana w tworzenie kultury, która obejmuje wszystkie formy tożsamości płciowej, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, wieku, orientacji seksualnej i niepełnosprawności. Ponadto firma zajęła ósme miejsce na liście 50 największych firm Diversity Inc. w 2021 r. pod względem różnorodności. ADP dodatkowo pomaga organizacjom w rozwijaniu różnorodności, równości i dokłada wysiłków na rzecz integracji, oferując zestaw narzędzi z  najlepszymi praktykami.

Indeks Równości Niepełnosprawności®

Wskaźnik Równości Niepełnosprawności (DEI) to kompleksowe narzędzie do analizy porównawczej, które pomaga firmom stworzyć mapę mierzalnych, namacalnych działań, które mogą podjąć w celu osiągnięcia integracji i równości osób z niepełnosprawnościami. Każda firma otrzymuje wynik w skali od 0 do 100, a te, które osiągają 80 i więcej, są uznawane za „Najlepsze miejsce pracy dla osób z niepełnosprawnościami”.

Disability:IN

Disability:IN to globalna organizacja, promująca kulturę włączenia osób z niepełnosprawnościami i równouprawnienie w biznesie. Disability:IN zaufało już 270 korporacji w aktywowaniu i osiąganiu integracji. Disability:IN współpracuje z wiodącymi firmami w celu wywarcia długoterminowego wpływu na biznes i społeczeństwo.

Amerykańskie Stowarzyszeniu Osób z Niepełnosprawnościami  (AAPD)

AAPD jest organizatorem, łącznikiem i liderem zmian, zwiększając siłę polityczną i gospodarczą  osób z niepełnosprawnościami. AAPD opowiada się za pełnymi prawami obywatelskimi dla 60 milionów Amerykanów.

O ADP (NASDAQ-ADP)

Tworzymy lepszą przestrzeń dla pracy. Dostarczamy innowacyjne produkty, najwyższej jakości usługi i wyjątkowe doświadczenia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał pracowników. HR, zarządzanie talentami, benefitami pozapłacowymi, listą płac przy zgodności z przepisami. W oparciu o dane, z myślą o ludziach. Dowiedz się więcej na www.adp.pl.

ADP, logo ADP oraz hasło „Always Designing for People” to znaki handlowe należące do ADP, Inc. Wszelkie pozostałe znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2021 ADP, Inc.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com

Patrycja Maciąg, BrandLab, tel. +48 660 506 223, p.maciag@brandlab.pl