Nowoczesna Gospodarka: Cyfrowa rewolucja napędza wzrost zatrudnienia w dużych firmach usługowych

16 maja, 2021

Warszawa, 11 maja 2021 r. – Pandemia COVID-19 wciąż rzutuje na funkcjonowanie krajowej gospodarki, jednak są sektory, które wykorzystały tę sytuację jako szansę na przyspieszenie zmian organizacyjnych i dostosowały się już do nowej rzeczywistości, rozwijając swoją działalność. Do tej grupy należą duże przedsiębiorstwa usługowe, które w I kw. 2021 r. zwiększyły zatrudnienie aż o 8,37 proc. (vs I kw. 2020 r.). Na drugim biegunie natomiast znajdują się firmy produkcyjne, które zatrudniły zaledwie o 1,12 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2020 r. – wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2021” przygotowanego przez ADP Polska.

Od ponad roku światowa gospodarka zmaga się z wyzwaniami wynikającymi z pandemii COVID-19. Niektóre przedsiębiorstwa wykorzystały pojawiające się szanse, inne musiały przemodelować dotychczasowy schemat działania, wszystkie jednak musiały odnaleźć się w zupełnie nowych realiach. Jak wynika z raportu „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q1 2021” opracowanego przez ADP Polska, w I kw. 2021 r. firmy Nowoczesnej Gospodarki, czyli przedsiębiorstwa wdrażające innowacyjne rozwiązania, skuteczniej poradziły sobie z sytuacją rynkową i odnotowały większą dynamikę zatrudnienia (+2,96 proc. vs I kw. 2020 r.) niż ogół rynku (-1,7 proc. vs I kw. 2020 r. wg Głównego Urzędu Statystycznego). W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki wyniósł 137,44[1].

– Niewątpliwie, firmy Nowoczesnej Gospodarki były lepiej przygotowane niż ogół rynku do cyfrowej rewolucji, która znacznie przyspieszyła wskutek pandemii COVID-19. Nie możemy jednak ignorować faktu, że także innowacyjne przedsiębiorstwa wciąż zmagają się z konsekwencjami pandemii i w ostatnich kwartałach również w tych firmach obserwujemy wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia – mówi Anna Barbachowska, szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska.


[1] Metodologia opracowywania Wskaźnika bazuje na analizie różnicy w poziomu zatrudnienia w firmach Nowoczesnej Gospodarki oraz ogółu rynku. Dane do obliczenia wskaźnika gromadzone są na podstawie analiz własnych ADP oraz ogólnodostępnych źródeł (np. raportów Głównego Urzędu Statystycznego). Wartość bazowa wskaźnika wynosząca 100 przypada na 1.01.2019 r. Dane aktualizowane są w ujęciu kwartalnym.

Jako pozytywny zwiastun może być odbierana utrzymująca się na poziomie 6,4-6,5 proc. stopa bezrobocia, która plasuje nasz kraj na bardzo dobrym miejscu w Unii Europejskiej. – Chociaż liczba osób bezrobotnych w Polsce wskazuje na dobrą sytuację na rynku pracy, to nie możemy zapominać jednak o zjawisku, jakim jest „ukryte bezrobocie”, dotyczące osób decydujących się nieaktywność zawodową lub samozatrudnienie. Z tego też względu musimy traktować dane GUS oraz Eurostatu z pewną rezerwą – tłumaczy ekspertka, Anna Barbachowska.

Duże firmy usługowe łapią wiatr w żagle

Chociaż firmy usługowe Nowoczesnej Gospodarki jako pierwsze odczuły konsekwencje pandemii COVID-19 i w II kw. 2020 r. odnotowały mniejszą dynamikę wzrostu zatrudnienia niż sektor produkcyjny (+2,96 proc. vs +5,46 proc.), to jednak od tamtego momentu odbudowują swoją pozycję. W I kw. 2021 r. przedsiębiorstwa te zatrudniły o 4,8 proc. więcej osób niż w analogicznym okresie 2020 r. Znaczny udział w tym wzroście miały duże firmy usługowe, które w I kw. 2021 r. zwiększyły zatrudnienie aż o 8,37 proc. (vs I kw. 2020 r.).

– Doświadczenie, dywersyfikacja biznesu, a także zaawansowany proces wdrażania cyfrowych rozwiązań – to właśnie te argumenty przemawiają dzisiaj na korzyść dużych firm usługowych – ocenia Anna Barbachowska. – Nie jest tajemnicą, że przedsiębiorstwa te częściej działają w sposób scentralizowany i zaplanowany, co niekiedy wiąże się niestety z dłuższym procesem decyzyjnym. Z drugiej strony jednak firmy te z większą uwagą i szerszą perspektywą planują swój rozwój, biorąc przy tym pod uwagę skrajne czynniki, takie jak np. konieczność przeniesienia funkcjonowania organizacji w tryb pracy zdalnej. Dzięki takiej strategii budowania biznesu, duże przedsiębiorstwa usługowe znacznie szybciej dostosowały się do nowej, wymagającej rzeczywistości – wyjaśnia Anna Barbachowska.

Produkcja zachowuje status quo

Przedsiębiorstwa produkcyjne Nowoczesnej Gospodarki w I kw. 2021 r. odnotowały wzrost zatrudnienia o zaledwie 1,12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. Jest to historycznie najniższa dynamika wzrostu w tym sektorze od początku prowadzenia raportu. Wśród firm produkcyjnych lepiej z wyzwaniami rynkowymi poradziły sobie przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 500 osób (+3,15 proc. vs I kw. 2020 r.).

– W ostatnich latach początek roku dla firm produkcyjnych Nowoczesnej Gospodarki wiąże się z nieznacznym wyhamowaniem dynamiki zatrudnienia. Jednak analizując kwartalną sytuację tego sektora możemy mówić już o tendencji spadkowej, wynikającej z jednej strony z wyzwań związanych z pandemią koronawirusa, z drugiej natomiast ze zamian rynkowych – analizuje Anna Barbachowska. – Niepewność biznesu, z którą w ostatnim roku zmagają się przedsiębiorcy, sprawia, że znacznie ostrożniej podchodzą oni do zwiększania liczby osób, za które są odpowiedzialne. Z drugiej strony mamy również do czynienia z postępującą stopniowo automatyzacją najbardziej powtarzalnych procesów. W wyniku tego zmienia się zapotrzebowanie firm produkcyjnych na pracowników – podsumowuje ekspertka.

O ADP (NASDAQ-ADP)

Tworzymy lepszą przestrzeń dla pracy. Dostarczamy innowacyjne produkty, najwyższej jakości usługi i wyjątkowe doświadczenia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał pracowników. HR, zarządzanie talentami, benefitami pozapłacowymi, listą płac przy zgodności z przepisami. W oparciu o dane, z myślą o ludziach. Dowiedz się więcej na www.adp.pl.

ADP, logo ADP oraz hasło “Always Designing for People” to znaki handlowe należące do ADP, Inc. Wszelkie pozostałe znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2021 ADP, Inc.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Ginszt-Bilczuk, ADP Polska, tel. +48 22 557 57 00, katarzyna.ginszt-bilczuk@adp.com

Patrycja Maciąg, BrandLab, tel. +48 660 506 223, p.maciag@brandlab.p