ADP Global Payroll — analiza korzyści

ADP Global Payroll — analiza korzyści

Z badania firmy Forrester wynika, że ADP Global Payroll pozwala uzyskać lepszy wynik finansowy

Znaczenie ujednoliconej globalnej listy płac

W przypadku działalności międzynarodowej, jaką prowadzisz, obsługa listy płac jest coraz bardziej złożona. Co więcej, w obliczu pandemii COVID-19 zespoły muszą być na bieżąco ze stale zmieniającymi się regulacjami, jak również lokalnymi przepisami, obsługiwać różne platformy zarządzania HR oraz dokładnie i terminowo realizować wypłaty.

W związku z tym, firma ADP zleciła Forrester Consulting przeprowadzenie niezależnego badania Total Economic Impact™ (TEI), którego celem było przeanalizowanie potencjalnego zwrotu z inwestycji dla dużych międzynarodowych organizacji korzystających z rozwiązania ADP Global Payroll. Firma Forrester ustaliła, że inwestując w ADP Global Payroll, klienci zyskali pojedyncze, ujednolicone rozwiązanie do obsługi globalnej listy płac, w pełni zintegrowane z platformami zarządzania HR.

Zwrot z inwestycji

Zwrot z inwestycji
131%

Wyeliminowanie kosztów związanych ze zgodnością z przepisami

Wyeliminowanie kosztów związanych ze zgodnością z przepisami
6,6 mln USD

Ogólny wzrost wydajności obsługi listy płac (duże i małe kraje)

Ogólny wzrost wydajności obsługi listy płac (duże i małe kraje)
2,3 mln USD

Bezpośrednie oszczędności w porównaniu do starych systemów

Bezpośrednie oszczędności w porównaniu do starych systemów
2,1 mln USD

Chcesz oszacować potencjalny zwrot z inwestycji w ADP Global Payroll w Twojej organizacji?

Skorzystaj z kalkulatora

„Kiedy w poszczególnych krajach skonsolidowaliśmy lokalne rozwiązania, firma ADP wykryła a następnie rozwiązała szereg problemów dotyczących zgodności z przepisami. Była to jak dotąd nasza najlepsza decyzja. Okazało się bowiem, że nie byliśmy świadomi, w jak wielu obszarach nasza firma była narażona”.

Dyrektor wykonawczy, strategie dot. usług dla dużych przedsiębiorstw, przemysł lotniczy i obronny

Korzyści wynikające z przejścia na ADP Global Payroll

ADP Global Payroll to skalowalna, ujednolicona platforma, która usprawnia międzynarodowe procesy obsługi płac. Rozwiązanie to pozwala organizacjom zwiększyć poziom zgodności z przepisami, obniżyć koszty, poprawić wydajność oraz zebrać wszystkie dane w ujednoliconym widoku.

Organizacje, które korzystają z platformy ADP Global Payroll, podkreślają, jak ważna jest dla nich zwiększona wydajność, możliwość ograniczenia kosztów wynikających z braku zgodności oraz obsługa globalnej listy płac przez jednego dostawcę.

Chociaż przedstawiciele firmy Forrester nie potrafią dokładnie określić wysokości zysków wynikających z dodatkowych korzyści, które zapewnia to rozwiązanie, to jednak wskazują na konkretne aspekty generujące wartość, w tym:

  • dbałość ADP o spełnianie najbardziej rygorystycznych wymogów dotyczących bezpieczeństwa,
  • zwiększoną dokładność i niezawodność,
  • lepsze doświadczenia pracowników,
  • zwiększoną przejrzystość i lepszy dostęp do analityki biznesowej.

Dotychczasowe koszty prowadzenia działalności

Przed wdrożeniem platformy ADP Global Payroll klienci korzystali z rozproszonych rozwiązań do obsługi płac pochodzących od różnych dostawców lokalnych oraz przestarzałych systemów firmowych. Jednak takie działania nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Dotychczasowe rozwiązania generowały wysokie koszty i oferowały niepełne dane, a niewydajne procesy obsługi płac narażały firmę na wysokie ryzyko w niektórych obszarach. Brzmi znajomo?

Pobierz badanie firmy Forrester 

Chcesz oszacować, w jaki sposób ADP Global Payroll może zwiększyć zwrot z inwestycji w Twojej organizacji?

Skorzystaj z kalkulatora

„Dzięki ADP osiągnęliśmy większą przejrzystość i kontrolę oraz lepszy wgląd”.

Dyrektor ds. działania usług wspólnych w zakresie HR, przemysł farmaceutyczny i produkcja sprzętów medycznych