ADP Global Payroll — analiza korzyści

Z badania firmy Forrester wynika, że ADP Global Payroll pozwala uzyskać lepszy wynik finansowy

Znaczenie ujednoliconej globalnej listy płac

W przypadku działalności międzynarodowej, jaką prowadzisz, obsługa listy płac jest coraz bardziej złożona. Co więcej, w obliczu pandemii COVID-19 zespoły muszą być na bieżąco ze stale zmieniającymi się regulacjami, jak również lokalnymi przepisami, obsługiwać różne platformy zarządzania HR oraz dokładnie i terminowo realizować wypłaty.

W związku z tym, firma ADP zleciła Forrester Consulting przeprowadzenie niezależnego badania Total Economic Impact™ (TEI), którego celem było przeanalizowanie potencjalnego zwrotu z inwestycji dla dużych międzynarodowych organizacji korzystających z rozwiązania ADP Global Payroll. Firma Forrester ustaliła, że inwestując w ADP Global Payroll, klienci zyskali pojedyncze, ujednolicone rozwiązanie do obsługi globalnej listy płac, w pełni zintegrowane z platformami zarządzania HR.

Zwrot z inwestycji
134%

Wyeliminowanie kosztów związanych ze zgodnością z przepisami
1,8 mln USD

Ogólny wzrost wydajności obsługi listy płac (duże i małe kraje)
2,1 mln USD

Lepsze utrzymanie pracowników
951,0 tys. USD

Chcesz oszacować potencjalny zwrot z inwestycji w ADP Global Payroll w Twojej organizacji?

Skorzystaj z kalkulatora

„Wcześniej obsługa listy płac obejmującej 2000 pracowników kosztowała nas około 1 mln USD. Teraz ta kwota wystarcza do obsługi płac 8000 pracowników”.

Dyrektor wykonawczy, globalna obsługa płac, przemysł półprzewodników

Korzyści wynikające z przejścia na ADP Global Payroll

Skalowalna, ujednolicona platforma ADP Global Payroll upraszcza procesy związane z listą płac w organizacji o zasięgu międzynarodowym i prezentuje wszystkie dane w jednym, skonsolidowanym widoku. W wyniku poprawienia zgodności z przepisami i ograniczenia błędów międzynarodowe firmy mogą ograniczyć koszty oraz poprawić doświadczenia pracowników.

Organizacje, które wdrożyły ADP Global Payroll, zwracają uwagę na: wyższą wydajność, większą zgodność z przepisami, lepsze doświadczenia pracowników i większą elastyczność dzięki szybkiemu dostępowi do dokładniejszych danych. Pomimo że firma Forrester nie mogła określić dodatkowych korzyści posiadania dostępu do informacji o globalnej liście płac w sposób ilościowy, ustaliła, że takie rozwiązanie przynosi następujące korzyści:

  • Bardziej świadome podejmowanie decyzji
  • Szybsze reagowanie na zmieniające się trendy branżowe i zdarzenia na rynku
  • Większe bezpieczeństwo
  • Większa elastyczność integracji przyszłych rynków
  • Lepsze doświadczenia pracowników

Dotychczasowe koszty prowadzenia działalności

Przed wdrożeniem rozwiązania ADP Global Payroll klienci stosowali model niezintegrowanej obsługi listy płac obejmujący różne wewnętrzne, starsze systemy i listy płac prowadzone przez różnych dostawców w różnych krajach. Te produkty nie były zintegrowane z platformami zarządzania HR, co skutkowało wieloma zbiorami danych i dodatkowymi trudnościami w zarządzaniu danymi pracowników. Pracownicy odpowiedzialni za listę płac musieli sprawdzać poprawność i aktualność danych, co wiązało się z błędami, nieefektywnością, opóźnieniami, złymi doświadczeniami pracowników i wysokimi karami za brak zgodności z przepisami. Brzmi znajomo?

Pobierz badanie firmy Forrester 

Chcesz oszacować, w jaki sposób ADP Global Payroll może zwiększyć zwrot z inwestycji w Twojej organizacji?

Skorzystaj z kalkulatora

„Możliwość uzyskania spójnych globalnie i lepszych doświadczeń pracowników, wyższej wydajności, niższych kosztów aż po zbiory danych pomagające w podejmowaniu decyzji daje dużą przewagę”.

Dyrektor wykonawczy, globalna obsługa płac, przemysł półprzewodników