Globalne badanie Workforce View 2020

W Workforce View 2020 zbadaliśmy stosunek pracowników do obecnego świata pracy oraz ich oczekiwania i nadzieje związane z miejscem pracy. ADP Research Institute przeprowadził ankietę wśród 32 442 pracowników na całym świecie od 29 października 2019 do 6 stycznia 2020.

Na początku lat 20. XXI wieku liderzy HR na całym świecie muszą poradzić sobie w nowym świecie, w którym istnieje wiele wyzwań. Krajobraz gospodarczy, który został już ukształtowany przez gwałtowne zmiany, przechodzi teraz ostry wstrząs w postaci pandemii COVID-19, a wiele aspektów naszego sposobu pracy może już nigdy nie być takich samych.

W niniejszym raporcie przedstawiono przegląd poglądów pracowników na chwilę przed wybuchem światowego kryzysu. Raport jest bardzo ważną analizą trendów, które kształtowały się przed epidemią wirusa.

Istnieje wiele zróżnicowanych trendów. W wielu gałęziach przemysłu zachodzą gwałtowne zmiany napędzane przez postęp technologiczny, a zatem rozwój i utrzymanie talentów pozostaje kluczową sprawą. Nawet tam, gdzie nie ma niedoboru pracowników, szereg tendencji w skali makro oznacza, że oferowane umiejętności coraz bardziej różnią się od tych, które są niezbędne do skutecznego konkurowania i budowania organizacji przyszłości.

Te problemy mogą się nasilić wraz z trwaniem przeszkód w prowadzeniu działalności związanych z koronawirusem. Umożliwienie firmom dostępu do umiejętności i talentów, których potrzebują w tych trudnych czasach i w okresie wychodzenia z kryzysu prawdopodobnie pozostanie najważniejszym aspektem, na którym będą skupiać się pracodawcy. Ponadto ten aspekt ma wpływ na inne sprawy poruszone w tym raporcie.

Na szczególną uwagę zasługują trzy głębokie zmiany strukturalne, które wpływają na sposób, w jaki pracodawcy podchodzą do popytu i podaży związanej z pracą oraz na to, jak pracownicy czują się w miejscu pracy i jak się do niego odnoszą. Te wszystkie trendy zmuszają nas do zakwestionowania wszystkiego, co wiemy o pracy:

Starzejące się społeczeństwo

W miarę jak miliony osób z pokolenia „baby boomers” przechodzą na emeryturę, pracodawcy stają w obliczu odpływu utalentowanych pracowników, a rządy muszą ponosić coraz wyższe koszty związane z opieką socjalną. Koronawirus może jeszcze przyspieszyć ten proces, ponieważ osoby zbliżające się do wieku emerytalnego decydują się teraz na wcześniejszą emeryturę lub są do tego zmuszone w obliczu cięć biznesowych. Pomysły najlepszych rozwiązań tych problemów są różne — wiele krajów podnosi wiek emerytalny i zmienia zasiłki emerytalne jako sposób na uzupełnienie braków. Powodzenie tych inicjatyw i ich długoterminowy wpływ na pracowników nie są jeszcze znane i być może konieczna będzie zmiana zasad opracowanych w ostatnim dziesięcioleciu w tym zakresie.

Rynek umów krótkoterminowych

Pragnienie większej elastyczności powoduje zerwanie z tradycyjnymi umowami o pracę — w ostatnich latach coraz popularniejsze stają się umowy krótkoterminowe. Jednak ta nowa pula talentów zatrudnionych na umowy krótkotrwałe i freelancerów również budzi kontrowersje. Kto naprawdę skorzysta z bezprecedensowej elastyczności w zakresie praw i bezpieczeństwa pracowników? Czy pracownicy zatrudnieni na umowach krótkoterminowych, podążający tą ścieżką kariery robią to z wyboru, czy też ta wolność jest tak naprawdę iluzją? Takie pytania stają się jeszcze bardziej istotne w gospodarce nadszarpniętej pandemią COVID-19, która obnaża problemy m.in. z bezpieczeństwem pracy, prawami pracowniczymi i elastyczną organizacją pracy zarówno dla pracowników, jak i wykonawców.

Innowacje techniczne

Potrzeby w zakresie umiejętności zmieniają się, ponieważ wszystkie gałęzie przemysłu zaczynają stosować nowe technologie i stopniowo automatyzują swoje działania, ograniczając ręczne wykonywanie zadań i zmieniając modele biznesowe, niekiedy nie do poznania. Wiele firm szybko dostosowuje swoją działalność do nowych wymogów w 2020 roku, a pojęcie miejsca pracy szybko się zmienia, ponieważ praca zdalna zyskuje na atrakcyjności, co rodzi zapotrzebowanie na zaawansowane technologicznie narzędzia i wykwalifikowanych pracowników, którzy będą mogli je projektować i wykorzystywać. Ten trend stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia, dlatego zrozumienie, co pracownicy myślą o swoich perspektywach, jest niezwykle istotne.

W ramach badania Global Workforce View poruszamy te i wiele innych tematów, prezentujemy unikatowy barometr doświadczeń, perspektyw i przekonań pracowników w krytycznym momencie, na progu nowej dekady i przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W ankiecie uczestniczyło ponad 30 000 pracowników z 17 krajów na czterech kontynentach. Ujawniamy, jak pracownicy reagują na ważne i aktualne sprawy oraz omawiamy, co to oznacza dla pracodawców, którzy chcą zoptymalizować wykorzystanie talentów i dostosować działania w obliczu szybko zmieniającego się świata.

Zobacz wyniki i dowiedz się więcej:

Pobierz raport

TAGS: Zarządzanie talentami Zarządzanie i rozwój Analizy HR Efektywność HCM Mała firma Duża firma Firma globalna HR Właściciel firmy Articles Guides