Firma ADP została uznana za lidera rynku w raporcie Ocena rozwiązań do obsługi płacowej wielu krajów PEAK 2023 przygotowanym przez Everest Group.

Firma Everest Group umieściła ADP na pierwszym miejscu wśród 27 dostawców w raporcie dotyczącym rozwiązań do obsługi płacowej wielu krajów (MCP) PEAK Matrix w trzech segmentach: globalnym, EMEA i APAC. Narzędzie oceny PEAK wyróżnia wśród dostawców Liderów, Głównych konkurentów oraz Firmy aspirujące. Za liderów uznaje dostawców, którzy w swojej działalności charakteryzują się wyraźną wizją, znaczącymi możliwościami i silnym wpływem na rynek. Tym, co wyróżnia liderów, są także inwestycje w pionierskie technologie i rozwiązania do ochrony danych.

Firma Everest zwróciła szczególną uwagę na poniższe mocne strony ADP:

  • Działalność na skalę globalną — firma ADP, która dostarcza rozwiązania do obsługi płac w ponad 140 lokalizacjach w 63 bezpośrednio zarządzanych krajach, została uznana przez firmę Everest za lidera w badaniu oceniającym rozwiązania MCP PEAK Matrix, również w regionach EMEA i APAC.
  • Zróżnicowana oferta — firma ADP oferuje zróżnicowane technologie do obsługi płac, m.in. rozwiązania ADP GlobalView i ADP Celergo, które spełniają potrzeby różnych klientów. Dysponuje także ofertą Wisely by ADP, która zapewnia pracownikom klientów dostęp do informacji o należnym wynagrodzeniu.
  • Szerokie portfolio rozwiązań — firma ADP inwestuje w poszerzanie swojej oferty w różnych regionach geograficznych, o czym świadczy niedawne nabycie oprogramowania Securax do zarządzania pracownikami w regionie APAC oraz rozwiązania Infocom do zarządzania budżetem i kosztami pracy we Włoszech.
  • Analityka — kompleksowa oferta analityczna z funkcją dynamicznych pulpitów nawigacyjnych oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi narzędziami do analizy porównawczej może być atrakcyjna dla przedsiębiorstw, które poszukują wglądu w globalne wskaźniki płacowe. Inną funkcją, która może zainteresować wiele firm, jest narzędzie ADP Storyboards, które umożliwia rozwiązywanie problemów biznesowych dzięki porządkowaniu informacji pochodzących z różnych wskaźników i wyświetlaniu ich w formie krótkich prezentacji.
  • Zarządzanie relacjami — klienci, którym polecono usługi ADP, wysoko ocenili sposób zarządzania relacjami oraz aktywne podejście zespołu wdrożeniowego i operacyjnego ADP.

Poniżej przytaczamy wypowiedź głównego analityka firmy Everest:

Wiceprezes Everest, Priyanka Mitra: „Szeroki zasięg geograficzny, jakość świadczonych usług i rozbudowane możliwości integracji sprawiają, że ADP zajmuje silną pozycję na rynku rozwiązań do obsługi płacowej wielu krajów. Firma stale rozwija swoją platformę i przykłada dużą wagę do analiz, danych i statystyk. Kładzie także nacisk na sprawne wdrażanie, aby poprawić doświadczenia kadry kierowniczej i pracowników. ADP zawdzięcza pozycję Lidera w badaniu firmy Everest Group Ocena rozwiązań do obsługi płacowej wielu krajów (MCP) PEAK Matrix® nieustannemu realizowaniu wizji tworzenia przyszłościowych rozwiązań i konsekwentnemu inwestowaniu w tym obszarze”.

ADP liderem we wszystkich segmentach rynku w badaniu NelsonHall Payroll NEAT Assessment 2023

Pobierz i przeczytaj raport firmy NelsonHall.